عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران مطالعه موردی بیمه ایران استان تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

–  استراتژی های توانمند سازی

وظیفه رهبران سازمان، فراهم ساختن تسهیلاتی جهت پیاده سازی استراتژی توانمندسازی می باشد. این استراتژی­ها به طورمستقیم یا غیرمستقیم موجب تغییر توجه و رفتار کارکنان می شوند و زمینه را برای تـربیت نیروی متخصص و توانمند مهیا می سازند. با در نظر داشتن هدف و فلسفه وجودی سازما­ن­ها، ویژگی­های سازمان و کارکنان و نقشهای آنان می‌توان به پیاده‌سازی انواع استراتژی ها پرداخت‌.

 

چادیها و همکاران( 2004 ) به سه استراتژی مهم در توانمندسازی کارکنان تصریح می کند.

1-افزایش آگاهی جمعی از طریق داستان گویی:

هرگاه کارکنان مسئولیت حل معضلات خود را بر عهده گیرند، مستعد کوشش در جهت بهبود زندگی فردی و سازمانی خود هستند. رویکرد داستان گویی به عنوان عامل ضروری توانمند سازی موجب تقویت کوشش های مبتنی بر همکاری می گردد.

راپاپورت[1](‌1374‌) بحث می کند که وقتی افراد قصه همکاری خود را کشف و یا خلق می کنند و یا انعـکاس می دهند در حقیقت داستان زندگی خودشان را در سازمان به شیوه های مثبت اظهار می‌کنند‌. پذیرش تبیین کارکنان از معضلات و شناسایی توانایی هایشان از عناصر مهم رویکرد توانمند‌سازی در اقدام می باشد. کارکنان از طریق مشارکت در گروه­های کوچک به تبیین داستان فردی خود در ارتباط با وظایفشان و یا تجربیاتشان که در هر ماه برای آنها اتفاق افتاده می باشد می‌پردازند و از این طریق درمورد مسائل و معضلات خودشان به تفکر و گفتگو می پردازند.

 

 

2-آموزش مهارت­های حل مسئله:

کارکنان لازم می باشد که ظرفیت مهارت های حل مسئله را در خود افزایش دهند. مهارت­های حل مسئله می­تواند به توانمند سازی کارکنان در سطح فردی، بین فردی و گروهی به عنوان یک گام ضروری در ایجاد تغییر جایگاه نامطلوب منجر گردد. در این استراتژی بایستی به کارکنان اجازه داد که معضلات خود را بر اساس محتوای داستان­هایی که در یک محیط همکارانه شکل می گیرد شناسایی و حل کنند. در این صورت گروه آغاز اهداف حل مسئله را اختصار بندی می­کند. این اهداف شامل شناسایی مشکل، انتخاب یکی از معضلات مهم، انتخاب هدف برای حل مسئله و یا مشکل بزرگتر، تفکر خلاق در جهت حل مسئله و تحقق اهداف و شناسایی منابع به مقصود کمک به تحقق هدف می باشد.

[1] Rappaport

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

مهم­ترین اهدافی که از انجام این پژوهش پی گیری می گردد می­تواند به قرار زیر باشد:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه و تبیین ارتباط توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران.
  • مطالعه و تبیین ارتباط احساس موثر بودن در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.
  • مطالعه و تبیین ارتباط شایستگی در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.
  • مطالعه و تبیین ارتباط احساس داشتن حق انتخاب در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.
  • مطالعه و تبیین ارتباط احساس معنادار بودن شغل در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران مطالعه موردی بیمه ایران استان تهران  با فرمت ورد