عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

 سرمایه انسانی

سرمایه های انسانی(HC) تحت عنوان دانش فردی، مهارتها، توانایی ها و تجارب موجود در کارکنان یک سازمان برای خلق ارزش و حل کردن مسایل کسب و کار تعریف شده می باشد (نورما[1]، 2005). بیشتر نظریه پردازان که HCرا هدف پژوهش خود قرار داده اند آن را در سطح فردی در نظر گرفته و به نوعی آن را ترکیبی از دانش، مهارت، هوش و استعداد افراد دیده اند )بدون در نظر گرفتن آن چیز که که در بافت شرکت موجود می باشد (. بعنوان مثال پنینگ و همکاران، HC یک شرکت خدماتی متخصص و حرفه ای را عبارت از دانش و مهارتهای متخصصان آن شرکت دانسته که به مقصود ارائه خدمات حرفه ای از آنها بهره گیری می کنند ( اسوارت، 2006).

بونتیس جوهره HC را هوش خالص اعضای سازمان دانسته می باشد ( بونتیس، 1998). سرمایه انسانی شالوده IC را تشکیل می دهد و عنصر اصلی برای اجرای کارکردای مربوط به IC می باشد. این سرمایه نمایانگر یک منبع مستمر تجدید و نوآوری برای سازمان محسوب شده که توانایی درک موضوعات را داشته و قادر می باشد از تجاربی که کسب می کند مزیت بیافرینند ( لونگو[2]، 2007). سرمایه انسانی، تصریح به ارزش تجمیعی سرمایه گذاری در تعلیم و تربیت، آموزش، قابلیتها و آینده کارکنان دارد که این آموزشها به دو شکل صورت می گیرند: 1- آموزشهایی که فرد از طریق یادگیری رسمی بدست می آورد و -2 آموزشهایی که فرد از طریق یادگیری از دیگران و به صورت تجربی می بیند ( بولن[3]، 2005).

یکی از مهمترین ویژگیهای یک سازمان موفق در بلند مدت یادگیری سازمانی می باشد که ایجاد و رشد آن عموما از طریق برنامه های رشد و آموزش رسمی تسهیل می گردد. به همین دلیل پژوهش در زمینه T&D به یکی از مهمترین موضوعات در زمینه مدیریت تبدیل شده می باشد. T&D فرآیندی بسیار پیچیده بوده و تاکنون نتایج حاصل از آن به درستی درک نشده می باشد. از اینرو مطالعات زیادی در زمینه ارزیابی نتایج حاصل از T&D در سازمانها صورت گرفته می باشد. از مهمترین نتایج حاصل از T&D اثرات حاصل از ان بر روی افزایش سرمایه های انسانی سازمان می باشد. این گمان می رود که این فرایند اثر مستقیم و مثبتی بر روی سرمایه های انسانی دارد زیرا که به صورتی مستقیم با کیفیت نیروی کار موجود در سازمان مرتبط می باشد. با اجرای برنامه های T&D کارکنان می توانند مهارتهاشان را به روز کرده و دانش مرتبط با کارشان را بهبود ببخشند (بونتیس، 2009).

HC منبعی برای نوآوری ها و تجدید استراتژیک یک شرکت می باشد و اندازه مفید بودن آن بستگی به چگونگی بهره گیری مؤثر شرکت از آنها دارد. گوتری و همکارانش در سال 2003 ، انگیزش کارکنان را به عنوان یکی از شاخصهای مهم سرمایه انسانی نام بردند. این انتظار می رود، زمانی که انگیزش در کارکنان بالا می رود خلاقیت و نوآوری آنها نیز افزایش یابد. انگیزش در کارکنان می تواند از طریق فاکتورهای مالی و یا غیر مالی زیاد گردد ( یولن، 2005). از سوی دیگر ارزش نهادن به شأن افراد نیز مانند مواردی می باشد که سهم زیادی در هویت بخشی و دادن روحیه اعتماد به نفس به کارکنان داشته و تأثیر زیادی در کمک به کارکنان در جهت بهره گیری مناسب از تواناییهایشان دارد

-Norma1

-Longo2

-Bollen3

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف این پژوهش عبارتند از:

  • مطالعه تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • مطالعه تاثیر تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • مطالعه تاثیر سرمایه فکری بر تصمیمات سرمایه گذاری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد