عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تاثیر تبلیغات تلویزیون بر واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه (مورد مطالعه  بیمه ایران)

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-1-     تاریخچه تبلیغات در ایران

سابقه تبلیغات در ایران به عهد قاجار بر می گردد. در عهد قاجار آگهی حداقل سه نام داشته می باشد: آغاز اعلامنامه، سپس اشتهار نامه که مورد قبول عام قرار نگرفت و نهایتاَ اعلان. که به دنبال تشکیل فرهنگستان ایران در سال 1314 واژه آگاهی، جایگزین اعلان گردید. اما به دلیل بهره گیری کلمه آگاهی در تأمینات اداره کل شهربانی، به کلیه وزارتخانه ها دستور داده شده از استعمال کلمه آگاهی به جای اعلان خودداری نمایند. نهایتاَ به دستور نخست وزیر وقت، واژه آگهی به جای آگاهی تعیین گردید. نخستین آگهی که در مطبوعات عهد ناصری درج گردید، به سفارش یک تاجر فرنگی به نام «موسیو روجیاری» می باشد که در شماره ششم وقایع اتفاقیه مندرج می باشد. اولین قیمت گذار آگهی در ایران دیوان اعلی بوده می باشد. ضمن آنکه در سال 1316 اولین شرکت تبلیغاتی ایران با عنوان کانون آگهی زیبا راه اندازی گردید. و تا سال 1382 این تعداد فقط در تهران متجاوز از 860 شرکت تبلیغاتی بوده می باشد. (محمدیان، 1382).

2-1-2-     تعاریف تبلیغات

 1. تبلیغات عبارت می باشد از ارائه، معرفی، نشر و تشویق ایده ها، کالاها و خدماتی که اولاَ غیر شخصی بوده و ثانیاَ هزینه عملیات آنها پرداخت شده باشد و ثالثاَ عملیات مذکور توسط مؤسسه‌ای مشخص شده و به نیابت از طرف مؤسسه دیگر انجام گردد(سلاحی، 1351، ص 19).
 2. تبلیغ عبارت می باشد از انتقال اطلاعات از شخصی به شخص دیگر(فتحعلی، 1372).
 3. تبلیغات به معنای عملیاتی می باشد که به قصد خرید، ایجاد ارتباط با مصرف کننده و اثرگذاری در وی طراحی شده و برای جلب نظر یا ایجاد انعطاف در رفتار خریدار به نفع کالای مورد نظر صورت پذیرد. (بلوریان تهرانی، 1376، ص 79)
 4. تبلیغ، ارتباطی یک طرفه غیر شخصی می باشد که معمولاَ پیش روی پرداخت پول از طریق رسانه ها به مقصود آگهی بخشی (شناساندن)، ترغیب(تغییر توجه)، جذب(جلب طرفداری علمی)، یا یادآوری(نگهداری)، گروه انبوهی از مخاطبین در ارتباط با کالاها، خدمات، نهادها، سازمان ها، مردم، مکان ها و ایده ها، توسط مؤسسات تجاری، دولتی، عام المنفعه و یا اشخاص طراحی و منتشر می گردد.(گلستان، 1381)
 5. تبلیغات عبارت می باشد از ارتباط و معرفی غیر شخصی محصول یا خدمات از طریق حامل های مختلف پیش روی دریافت وجه برای مؤسسات انتفاعی یا غیر انتفاعی، یا افرادی که به نحوی در پیام مشخص شده اند. (روستا و همکاران، 1381)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اصلی

 • مطالعه تاثیر تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران.
 • مطالعه تاثیر تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران.

اهداف فرعی

 • شناسایی اندازه تاثیر شدت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران.
 • شناسایی اندازه تاثیر کیفیت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران.
 • شناسایی اندازه تاثیر شدت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران.
 • شناسایی اندازه تاثیر کیفیت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر تبلیغات تلویزیون بر واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه (مورد مطالعه  بیمه ایران)  با فرمت ورد