عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

روش پژوهش

روش‌شناسی پژوهش برحسب هدف: نوعی پژوهش کاربردی می باشد.

روش پژوهش برحسب نوع داده‏ها: توصیفی می باشد که در آن به تشریح ارتباط بین متغیرهای موجود با بهره گیری از آزمون ضریب همبستگی و رگرسیون می‏پردازد.

 پژوهش ها براساس هدف به سه دسته تقسیم می شوند: پژوهش بنیادی، پژوهش کاربردی و پژوهش و توسعه. پژوهش کاربردی،تحقیقی می باشد که با بهره گیری از نتایج تحقیقات بنیادی به مقصود بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روش‌ها، ابزارها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد بهره گیری جوامع انسانی انجام می گردد. هدف پژوهش کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص می باشد. در اینجا سطح گفتمان انتزاعی و کلی اما در یک زمینه خاص می باشد. از این رو پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی می باشد.(سرمد و همکاران 1382).

پژوهش توصیفی در معنای لغوی آن برای توصیف جایگاه‌ها یا رویدادها به کار برده می گردد. این روش غالباً با داده‌های نسبتاً زیادی سر و کار دارد و ضرورتاً در صدد تشریح همبستگی‌ها، آزمون فرضیه‌ها و ارائه‌ی پیش‌بینی‌ها و دست‌یابی به معانی و نکات صنفی نیست. اگر چه در پژوهش‌هایی که این اهداف دنبال می گردد غالباً روش‌های توصیفی به کار می‌طریقه. با وجود این، محققان و پژوهشگران در مورد محتوای «پژوهش‌های توصیفی» توافق نظر ندارند و اغلب فرض می‌کنند پژوهش توصیفی، همه انواع پژوهش‌ها به استثناء پژوهش تاریخی و آزمایشی را در بر می‌گیرد. پس محققان در اقدام از اصطلاح مطالعه‌های زمینه‌یابی بهره گیری می‌کنند.

 

1-8- قلمرو پژوهش

هر پژوهشی بایستی دامنه مشخص و تعریف شده­ای داشته باشد تا پژوهشگر در تمامی مراحل پژوهش احاطه کافی بر کار خود داشته باشد و بتواند پیامدهای حاصل از نمونه را به جامعه بسط دهند. قلمرو پژوهش از لحاظ موضوعی، زمانی و مکانی به تبیین زیر می‌باشد.

1-8-1- قلمرو موضوعی: از لحاظ قلمرو موضوعی در پی تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

1-8-2- قلمرو زمانی: داده­های این پژوهش در طی دوره 1392-1386 جمع آوری شده می باشد.

1-8-3- قلمرو مکانی: قلمروی مکانی پژوهش، بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف این پژوهش عبارتند از:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • مطالعه تاثیر تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • مطالعه تاثیر سرمایه فکری بر تصمیمات سرمایه گذاری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد