شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش

در ایران مطالعات در این حوزه انگشت شمارند و در اکثر موارد تقلیدی صرف از مقالات خارجی می‌باشد ضمن اینکه هیچ پایان نامه­ای مرتبط با این موضوع در ایران کار نشده می باشد. پژوهش در خصوص موضوع ترکیبی تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی برای اولین بار انجام شده می باشد و نیز از دیگر جنبه های نوآوری این پژوهش مطالعه الگو در یک صنعت خاص می باشد.

1-5- اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش عبارتند از:

  • مطالعه تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • مطالعه تاثیر تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • مطالعه تاثیر سرمایه فکری بر تصمیمات سرمایه گذاری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 

1-6- فرضیه های پژوهش

  • سرمایه فکری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار می باشد.
  • تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار می باشد.
  • سرمایه فکری بر تصمیمات سرمایه گذاری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار می باشد.

 

 

1-7- روش پژوهش

روش‌شناسی پژوهش برحسب هدف: نوعی پژوهش کاربردی می باشد.

روش پژوهش برحسب نوع داده‏ها: توصیفی می باشد که در آن به تشریح ارتباط بین متغیرهای موجود با بهره گیری از آزمون ضریب همبستگی و رگرسیون می‏پردازد.

 پژوهش ها براساس هدف به سه دسته تقسیم می شوند: پژوهش بنیادی، پژوهش کاربردی و پژوهش و توسعه. پژوهش کاربردی،تحقیقی می باشد که با بهره گیری از نتایج تحقیقات بنیادی به مقصود بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روش‌ها، ابزارها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد بهره گیری جوامع انسانی انجام می گردد. هدف پژوهش کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص می باشد. در اینجا سطح گفتمان انتزاعی و کلی اما در یک زمینه خاص می باشد. از این رو پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی می باشد.(سرمد و همکاران 1382).

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

اهداف این پژوهش عبارتند از:

  • مطالعه تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • مطالعه تاثیر تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • مطالعه تاثیر سرمایه فکری بر تصمیمات سرمایه گذاری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد