پایان نامه ارشد مدیریت:شناسایی شدت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران

  عنوان کامل پایان نامه :  تاثیر تبلیغات تلویزیون بر واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه (مورد مطالعه  بیمه ایران) قسمتی از متن پایان نامه : 2-1-1-     مزایای بازاریابی بازاریابی ارتباط مند در دهه 1980 به عنوان یک نظریه متداول بازاریابی به ویژه در صنعت ادامه مطلب…