عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران مطالعه موردی بیمه ایران استان تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

– پنداشت فردی و توانمند سازی

فراهم کردن فرصت برای کارکنان در کسب قدرت به تنهایی کافی نیست، بلکه کارکنان نیز بایستی در گیر شدن در موضوعات را بپذیرند.اگر قدرت واگذار شده توسط کارکنان پذیرفته نشود، توانمندی حاصل نخواهد گردید.  وگت و مورل در سال 1990 توانمندی را همچون اقدام ایجاد، توسعه و رشد قدرت(افزایش قدرت ) به وسیله کار کردن با دیگران تعریف می کنند وآن را توانمندی فعل و انفعالی  می­گویند و خود توانمندی را توان تاثیر­گذاری ونفوذ هر کس در رفتار خودش می­دانند.  مشخصه دیگر از توانمند سازی(از زاویه تصویر فردی) حالت درک وآگاهی از کنترل، اعتماد، هدف که به صورت درونی در بشر­ها نهادینه شده می باشد­ می­باشد(منون،1994، 86).

 

 • کار گروهی به مثابه توانمند سازی

اغلب کارکنان توانمند سازی را در شکل خود توانایی تصور می کنند. آنها این واقعیت را فراموش می کنند که کار گروهی وهمکاری، وابسته به کار جزء جزء اجزاء یک سیستم می باشد که با جمع آنها  سیستم  شکل گرفته  شده می باشد(لاندس[1] ،1997،17). از نظر روداشتاین[2] توانمند سازی عبارت می باشد از اقدام به ایجاد، توسعه و افزایش قدرت از طریق همکاری و مشارکت و کار با همدیگر، به بیانی دیگر توانمند سازی یعنی مدیریت سازمان­ها با همکاری همدیگر، به نحوی که کارکنان درآن جایگاه مشخصی  دارند(گوردن[3]،2000،18).

 

 • تغییر ساختار یا خط مشی و توانمندسازی

گروهی از نویسندگان تغییر رویه و خط مشی کار در یک سازمان را یک  امر اساسی در رسیدن به توانمندسازی کارکنان می­بینند. گیلبرت[4](1993) و گلاتی[5](1997) آن را معادل مدیریت کیفیت جامع دانسته­اند. تغییر ساختار و خط مشی از سخت­ترین نوع تغییرات می باشد و نیاز به طرفداری کارکنان و مدیران به صورت دو جانبه دارد. به طوری که افراد احساس خطر و عدم امنیت نکنند که این تغییرات جایگاه آنهارا تحت تاثیرقرار نمی­دهد. این امرنیاز به داشتن بینش لازم واطلاعات کافی دارد و می­تواند تعهدو مسئولیت پذیری از طرف کارکنان را موجب گردد.

 

5-تصویر چند وجهی از توانمند سازی

بیشتر محققین عنوان می­کنند که راهکار­های تک بعدی برای توانمند­سازی کارکنان کافی نیستند. برای تاثیر توانمند سازی، بایستی آن را از چند روش طراحی و اجرا نمود. وگت و مورل(1990) شش عامل برای توانمند سازی را این گونه عنوان می کنند:

 • تحصیلات؛
 • هدایت؛
 • نظارت/طرفداری؛
 • آماده سازی؛
 • سازماندهی؛
 • در نظر گرفتن هر یک از عوامل با دیگری.

هر یک از این عوامل می توانند با عامل دیگر یا به همراه پنج عامل دیگر برای توانمند سازی مورد نظر قرار گیرند.

[1] Landes

[2] Rothenstines

[3] Gorden

[4] Gilbert

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[5] Gulati

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

مهم­ترین اهدافی که از انجام این پژوهش پی گیری می گردد می­تواند به قرار زیر باشد:

 • مطالعه و تبیین ارتباط توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران.
 • مطالعه و تبیین ارتباط احساس موثر بودن در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.
 • مطالعه و تبیین ارتباط شایستگی در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.
 • مطالعه و تبیین ارتباط احساس داشتن حق انتخاب در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.
 • مطالعه و تبیین ارتباط احساس معنادار بودن شغل در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران مطالعه موردی بیمه ایران استان تهران  با فرمت ورد