عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر تبلیغات تلویزیون بر واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه (مورد مطالعه  بیمه ایران)

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-1-     تعاریف تبلیغات

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 1. تبلیغات عبارت می باشد از ارائه، معرفی، نشر و تشویق ایده ها، کالاها و خدماتی که اولاَ غیر شخصی بوده و ثانیاَ هزینه عملیات آنها پرداخت شده باشد و ثالثاَ عملیات مذکور توسط مؤسسه‌ای مشخص شده و به نیابت از طرف مؤسسه دیگر انجام گردد(سلاحی، 1351، ص 19).
 2. تبلیغ عبارت می باشد از انتقال اطلاعات از شخصی به شخص دیگر(فتحعلی، 1372).
 3. تبلیغات به معنای عملیاتی می باشد که به قصد خرید، ایجاد ارتباط با مصرف کننده و اثرگذاری در وی طراحی شده و برای جلب نظر یا ایجاد انعطاف در رفتار خریدار به نفع کالای مورد نظر صورت پذیرد. (بلوریان تهرانی، 1376، ص 79)
 4. تبلیغ، ارتباطی یک طرفه غیر شخصی می باشد که معمولاَ پیش روی پرداخت پول از طریق رسانه ها به مقصود آگهی بخشی (شناساندن)، ترغیب(تغییر توجه)، جذب(جلب طرفداری علمی)، یا یادآوری(نگهداری)، گروه انبوهی از مخاطبین در ارتباط با کالاها، خدمات، نهادها، سازمان ها، مردم، مکان ها و ایده ها، توسط مؤسسات تجاری، دولتی، عام المنفعه و یا اشخاص طراحی و منتشر می گردد.(گلستان، 1381)
 5. تبلیغات عبارت می باشد از ارتباط و معرفی غیر شخصی محصول یا خدمات از طریق حامل های مختلف پیش روی دریافت وجه برای مؤسسات انتفاعی یا غیر انتفاعی، یا افرادی که به نحوی در پیام مشخص شده اند. (روستا و همکاران، 1381)
 6. تبلیغات فرآیندی ارتباطی می باشد که شامل انتقال اطلاعات، ایجاد گرایش ها و آغاز پاره ای از واکنش ها می گردد(پالمر[1] ،1994، ص282).
 7. تبلیغ به هر گونه ارائه و ترفیع غیر شخصی عقاید، کالاها و خدمات به وسیله یک رسانه مشخص گفته می گردد (بادی و دیگران[2]، 1995، ص352)
 8. هر نوع ارتباطی که از طریق افراد یا یک شرکت و از طریق رسانه های مختلف با پرداخت هزینه، برای معرفی پیام، جهت دادن به اطلاعات و قانع کردن مخاطبینی خاص صورت گیرد، تبلیغات نامیده می گردد. تبلیغات یک وسیله خوب ارتباطی بازاریابی برای مطلع کردن و قانع کردن افراد می باشد، چه یک کالا باشد، چه ارائه یک خدمت یا ایده (دی پلسمیکر و دیگران[3]، 2001).
 9. یک شکل پرداختی و با واسطه از جانب منبعی مشخص، که برای تشویق گیرنده به انجام عملی – در زمان کنونی یا در آینده – طراحی گردیده می باشد. (ریچارد و کوران[4]، 2002، ص 63)
 10. تبلیغات بازرگانی به گونه خاص عبارت می باشد از: «ارتباط و معرفی غیر شخصی محصول یا خدمات از طریق حامل های مختلف پیش روی دریافت وجه برای مؤسسات انتفاعی یا غیر انتفاعی، یا افرادی که به نحوی در پیام مشخص شده اند.» (کاتلر و آرمسترانگ،1991، ص 462) این تعریف دارای چهار قسمت می باشد که هر یک جداگانه مطالعه می کنیم:

 • غیر شخصی : بدین معنی که تبلیغات فقط برای محصولات قابل لمس نمی باشند بلکه برای خدمات و حتی ایده و عقاید نیز می توان تبلیغات نمود.
 • ترویج ایده ها، کالاها و خدمات: تبلیغات فقط برای محصولات قابل لمس نمی باشند بلکه برای خدمات و حتی ایده و عقاید نیز می توان تبلیغات نمود.
 • پرداخت وجه: با اضافه کردن این قید آن دسته از اطلاع رسانیهایی که شرکت انجام می دهد و برای آنها پولی نمی پردازد از شمول تبلیغات خارج می گردد.

[1] palmer

[2] body et al

[3] de plesmaker et al

[4] Richards & curan

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اصلی

 • مطالعه تاثیر تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران.
 • مطالعه تاثیر تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران.

اهداف فرعی

 • شناسایی اندازه تاثیر شدت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران.
 • شناسایی اندازه تاثیر کیفیت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران.
 • شناسایی اندازه تاثیر شدت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران.
 • شناسایی اندازه تاثیر کیفیت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر تبلیغات تلویزیون بر واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه (مورد مطالعه  بیمه ایران)  با فرمت ورد