عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

– مدل روس و همکاران

روس و روس، دراگونتی و ادوینسون در سال 1997 شاخص سرمایه فکری 1 را برای اندازه گیری

دانش محور بوده و اشتباهاتی با مباحث،IC معرفی کردند. آنها تشریع کردند که دیدگاههایشان در ارتباط با

دانشی دارد. از سوی دیگر بعدها آنها از مدلی بهره گیری کردند که مشابه با مدل ادوینسون و مالون بود(اما

دقیقاً همانند آن بود).

 

نمودار 3- مدل شاخص سرمایه فکری روس و همکاران

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آنها در تحقیقی دیگر و در طبقه بندی شبیه به طبقه بندی ادوینسون و مالون انسانی، سرمایه سازمانی و سرمایه ارتباطی تقسیم کرده و این سه دسته را ر یک سطح افقی قرار داده اند (چانگ، 2007 به نقل از عالم تبریزی). در این طبقه بندی اجزاء سرمایه های فکری با جزئیات بیشتری معرفی شده می باشد:

سرمایه انسانی: شامل دانش فنی، مهارت­ها، ویژگی­های رهبری مدیران ارشد، نوآوری­ها، انگیزش(بعد مالی و غیر مالی) و قابلیت سازگاری می باشد. سرمایه ساختاری: فرهنگ شرکت، ساختار، فرایند ها و رویه های کاری سرمایه ارتباط ای: مشتری،اندازه رضایت آنها از محصولات و خدمات)، مشتریان(تعداد آنها) ارتباط با تأمین کنندگان(آگاهی داشتن از این ارتباطات)، ارتباط با تأمین کنندگان(تعداد آنها)(برنان، 2000 به نقل ازعالم تبریزی 1388).

 

2-2-3-4- مدل استیوارت

استیورات در سال 1991 IC را عبارت از دانشی که از طریق تبدیل مواد خام آنها را و در مجله فورچون

IC را ارزشنمند تر می سازد معرفی کرده می باشد. مقاله ارائه شده توسط وی همانند یک کاتالیزور اقدام نمود و بعنوان یک مفهوم اصلی در تفکر مدیریتی مطرح نمود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف این پژوهش عبارتند از:

  • مطالعه تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • مطالعه تاثیر تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • مطالعه تاثیر سرمایه فکری بر تصمیمات سرمایه گذاری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد