عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر تبلیغات تلویزیون بر واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه (مورد مطالعه  بیمه ایران)

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-11-1- طبقه بندی بر مبنای عملکرد[1] :

راه دیگر طبقه بندی تبلیغات، بر مبنای اهداف کلی تبلیغ کننده می باشد به عنوان مثال بعضی از تبلیغات برای فروش یک محصول طراحی شده اند و بعضی دیگر چنین نیستند .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الف – تبلیغات محصول پیش روی تبلیغات مؤسسه ای :

تبلیغات محصول[2] : تبلیغاتی می باشد که برای فروش کالا و خدمات انجام می شود.

تبلیغات مؤسسه ای : تبلیغاتی می باشد که بر مهارت ها و توانایی های یک مؤسسه تأکید می کند[3] و یا برای ایجاد حسن شهرت و نه فروش کالا و خدمات کوشش می کند[4] .

ب  – تبلیغات تجاری پیش روی تبلیغات غیر تجاری :

تبلیغات تجاری (بازرگانی)[5] : تبلیغاتی می باشد که برای جلب توجه مردم یا افکار عمومی به کالا، خدمات و ایده انجام می گردد .

تبلیغات غیر تجاری[6] : نوعی تبلیغات با هدف های غیر تجاری می باشد، شامل تبلیغات مردمی، تبلیغات برای مبارزه انتخابی، تبلیغات مؤسسات خیریه، تبلیغات مذهبی و غیره .

تبلیغات مستقیم پیش روی تبلیغات غیر مستقیم :

تبلیغات مستقیم[7] : شیوه ای از تبلیغات می باشد که در آن آگهی دهنده، پیام خود را به گونه صریح به اطلاع مخاطبان می رساند، به نحوی که مخاطبان، از تبلیغاتی بودن آن اطلاع کامل دارند . مثل آگهی های تجاری در رادیو و تلویزیون .

تبلیغات غیر مستقیم[8] : شیوه ای از تبلیغات می باشد که در آن آگهی دهنده می کوشد پیام خود را ضمن یک فرصت یا فعالیت غیر تبلیغاتی به اطلاع مخاطبان برساند به نحوی که مخاطبان یا اغلب آنها تبلیغاتی بودن پیام را درنیابند. مثلاَ در یک فیلم سینمایی، یک نوشابه خاص و یا یک فروشگاه بزرگ را به نحوی در صحنه‌ها می آورند که در بیننده اثر بگذارد و حداقل در خاطر وی باقی بماند.

تبلیغات نامرئی[9] شیوه ای از تبلیغات غیر مستقیم به شمار می رود که در آن آگهی دهنده پیام خود را به گونه ای طراحی می کند که از حاشیه های پایین گستره شنوایی و بینایی مخاطبان بهره گیرد تا ضمیر ناخودآگاه آنها را متأثر سازد. بدین مقصود از شگرد های مختلف الکترونیکی و کامپیوتری و روان شناختی توأم بهره گیری می گردد. (محمدی فر ،1377، صص 45-46).

[1] Classification by Function

[2] Product Advertising

[3] Corporate Advertising

[4] Institutional Advertising

[5] Commercial Advertising

[6] Non-commercial Advertising

[7] Direct Advertising

[8] Indirect Advertising

[9] Subtiminal Advertising

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اصلی

  • مطالعه تاثیر تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران.
  • مطالعه تاثیر تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران.

اهداف فرعی

  • شناسایی اندازه تاثیر شدت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران.
  • شناسایی اندازه تاثیر کیفیت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران.
  • شناسایی اندازه تاثیر شدت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران.
  • شناسایی اندازه تاثیر کیفیت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر تبلیغات تلویزیون بر واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه (مورد مطالعه  بیمه ایران)  با فرمت ورد