دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران مطالعه موردی بیمه ایران استان تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

اینک هر یک از کلیدهای تواناسازی را ازدیدگاه کنث بلانچارد و همکاران[1] مطالعه می کنیم.
1- همه را در اطلاعات سهیم کنید(مشارکت همگانی در اطلاعات). نخستین رکن تواناسازی مشارکت اطلاعاتی می باشد و یکی از تأثیر های رهبران سازمانی، دادن اطلاعات موثر، به موقع و کافی به کارکنان می باشد. آن دسته از رهبرانی که تمایل ندارند افراد را در اطلاعات سهیم کنند هیچگاه کارکنانشان را در اداره موفقیت آمیز سازمانشان شریک نخواهند نمود و هیچگاه سازمان توانمندی نخواهند داشت. سهیم شدن در اطلاعات برای تواناسازی سازمان و اعتماد برای یک سازمان توانمند یک ضرورت صد در صد می باشد. مشارکت و سهیم شدن کارکنان در اطلاعات موجب برقراری جو اعتماد و صمیمیت و مسئولیت پذیری می­گردد. چنانچه به افراد اطلاعات لازم و ضروری کار داده نشود جو بی اعتمادی ایجاد شده و دیگر نمی توان از آنان رفتار مسئولانه انتظار داشت. جو بی اعتمادی موجب اختلال در امر تصمیم گیری می گردد. افراد بدون اطلاعات قادر نیستند خود را اداره کنند یا تصمیمات مناسب را بگیرند. پس، افراد با داشتن اطلاعات ناگزیرند مسئولانه اقدام کنند.(کنث بلانچارد و همکاران[2]،1379،58).
کانتر[3] اطلاعات را یکی از حیاتی ترین ابزارقدرت مدیریتی شناسایی نمود. کسب اطلاعات به ویژه اطلاعاتی که به نظر می­رسند تأثیر محوری یا راهبردی در سازمان داشته باشد، ‌می­تواند برای ساختن یک پایگاه قدرت و نیز برای متنفذ کردن یک شخص در سازمان به کار رود. از طرف دیگر، وقتی مدیران افراد خود را با اطلاعات بیشتر تجهیز می­کنند، آن افراد احساس توانمندی و به احتمال بیشتر با بهره­وری، کامیابی و در هماهنگی با خواسته­های مدیریت کار می­کنند(کمرون و وتن[4]،1381،51).
پس، داشتن اطلاعات:

  • نسبت به سازمان شناخت بیشتری ایجاد می کند.
  • قدرت تحلیل شرایط و جایگاه فعلی و آتی سازمان را افزایش می دهد.
  • برای پذیرش مسئولیت­های بالاتر آمادگی بیشتری را ایجاد می کند.
  • روابط بین مدیران، سرپرستان و کارکنان را تسهیل می کند.
  • جو اعتماد و صمیمیت را تقویت و توسعه می بخشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به زعم بلانچارد و همکاران، اطلاعات در سرزمین توانا سازی به مثابه پول رایجی می باشد برای خرید مسئولیت و اعتماد. هر رهبری به پیروان مسئول و قابل اعتماد در سازمان نیاز دارد که این مهم از طریق دادن اطلاعات به آنها قابل وصول می باشد. چنانچه کارکنان را در اطلاعات حتی اطلاعات حساس و محرمانه سهیم کنیم، ‌اعتماد آنان به مدیریت و رهبری دو چندان خواهد گردید. پس، افراد به اطلاعات نیاز دارند تا مسئول باشند و احساس کنند مورد اعتمادند(همان منبع ص 62). کمرون و همکاران نیز براهمیت فراهم آوردن اطلاعات برای افزایش توانمندی بیشتر تاکید می­کنند، یافته­های پژوهشی آنان نشان داد که از طریق سهیم کردن افراد در اطلاعاتی که برای بهبود و اصلاح سازمان به دانستن آن نیاز دارند می­توان به موفقیت­های چشم­گیری دست پیدا نمود(کمرون و وتن[5]،1381، 53).

آلن رندالف یکی از گام­های کلیدی برای ایجاد فرهنگ تواناسازی در سازمان را سهیم ساختن کارکنان در اطلاعات می داند. سهیم شدن در اطلاعات[6] مربوط به سهم شرکت در بازار، استراتژی های رقابت، فرصت­ها،  هزینه­های واقعی، تقلیل احتمالات، ارقام سود و نظایر آن. افراد بایستی درک کنند که چگونه می توانند از دانش کسب شده به بهترین وجه ممکن بهره گیری کنند. افراد بدون اطلاعات نمی‌توانند مسئولیت تصمیم گیری را به عهده بگیرند.افراد با اطلاعات تقریباً به گونه کامل می­­توانند عهده دار مسئولیت تصمیم گیری شوند(رندولف[7]، 2003).

[1] Kennet Blanchard et al

[2] Kennet Blanchard et al

[3] Counter

[4] Cameron and Vtn

[5] Cameron and Vtn

[6] Information Sharing

[7] Randolph

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

مهم­ترین اهدافی که از انجام این پژوهش پی گیری می گردد می­تواند به قرار زیر باشد:

  • مطالعه و تبیین ارتباط توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران.
  • مطالعه و تبیین ارتباط احساس موثر بودن در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.
  • مطالعه و تبیین ارتباط شایستگی در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.
  • مطالعه و تبیین ارتباط احساس داشتن حق انتخاب در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.
  • مطالعه و تبیین ارتباط احساس معنادار بودن شغل در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران مطالعه موردی بیمه ایران استان تهران  با فرمت ورد