شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان

قسمتی از متن پایان نامه :

) اهمیت کارآفرینی

” اهمیت و ضرورت کارآفرینی در خلق ثروت و توسعه جامعه به وسیله صاحب نظران مختلفی زیرا شومپیتر (1934) مک کلند (1953)، کوگ (1965)، ونیتر (1969)، کرایزنر (1973)، کاسون (1982)، لاوومک میلان (1988)، کیرچوف (1989)، سینگ (1989)، شاور و اسکات (1991)، بالدوین (1995) و آکس (1997) مورد تاکید قرار گرفته می باشد” (نیازی و کهتری، 1389: 13). سیاستگذاران در اروپا و ایالات متحده بر این باورند که برای رسیدن به سطوح بالای رشد اقتصادی و نو آوری کار آفرینی بیشتری نیاز می باشد. زیرا که تحقیقات تجربی از روابط مثبت بین فعالیت کار آفرینانه و نتایج اقتصادی مانند رشد اقتصادی و نو آوری طرفداری می کند. (وان پراگ و ورسلوت[1] ، 2007 ، به نقل از استربیک[2] و همکاران ، 2010).

” کارآفرینی از منابع مهم و پایان ناپذیر همه جوامع بشری می باشد. منبعی که بر توان خلاقیت بشر ها بر می گردد، از یک سو ارزان و از سوی دیگر بسیار ارزشمند و پایان ناپذیر می باشد. امروزه همگان در یافته اند که جوامعی که بر منابع انسانی نسبت به جوامعی که به منابع زیر زمینی متکی بوده، در بلند مدت موفق تر بوده اند، منابع زیر زمینی در کشورهای جهان سوم بر خلاف مزیت های آن مانند، موانع توسعه یافتگی محسوب شده می باشد، در صورتی که عدم وجود این منابع در بعضی کشورها باعث شده می باشد تا آن ها با بهره گیری از نیروی فکر، خلاقیت و ابتکار و یا در یک محله کارآفرینی مانند کشورهای پیشرو در جهان کنونی شوند ” (اکبری، 1380 : 171). “به دلیل اهمیت کارآفرینی و تآثیراتی که در ساختارهای متفاوت داشته می باشد. عاملی برای کمک به سازمان ها برای ارتقا سازمانی و استعدادهای کارکنان شان شده می باشد” (شاه حسینی و همکاران، 2009 : 100).

با کارآفرینی می باشد که نیازها شناخته می گردد و با رفع نیازها، پیشرفت حاصل می گردد. کشورهای صنعتی به این دلیل پیشرفته اند که در فناوری اطلاعات پیشرفت کرده اند و توسط آن، هم اقتصاد جهان را در اختیار گرفته و هم تبدیل به قدرت نظامی شده اند و حال فرهنگ جهان را به سوی خواسته های خود هدایت می کنند (حسینی و کاظمی، 1390).

حقیقی (1385) پیامدها و آثار مثبت جانبی کارآفرینی را چنین بر می شمارد؛

– رشد اقتصادی و تحرک اجتماعی: طبق نظر شومپیتر عامل رونق چرخه اقتصادی، فعالیت کارآفرینان می باشد.

– اشتغال: اگر کارآفرینی یک فرایند همیشگی و بلند مدت باشد، نمی توان انتظار داشت که کارآفرینان تأثیر  »شغل آفرینی» را نیز به خوبی اعمال کنند.

– پیوند علم و بازار: امروزه ثابت شده می باشد که یکی از بهترین روش ها، بهره گیری بهینه از علم در بازار، گسترش کارآفرینی فردی و کارآفرینی درون سازمانی می باشد.

[1]– Van Praag & Versloot

[2]– Oosterbeek

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هدف 1: مطالعه وضعیت ساختار سازمانی شعب بانک های ملی استان اصفهان

هدف 2: مطالعه وضعیت کارآفرینی سازمانی شعب بانک ملی استان اصفهان 

هدف 3: مطالعه تأثیر ساختار سازمانی بر کارآفرینی سازمانی ( هدف اصلی پژوهش)

هدف 4: مطالعه تأثیر هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی (پیچیدگی، رسمیت، تمرکز) بر کارآفرینی سازمانی

هدف 5: تعیین ارتباط بین هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی و مؤلفه های کارآفرینی سازمانی

هدف 6: مقایسه دیدگاه کارکنان در مورد ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک ملی استان اصفهان (بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان  با فرمت ورد