عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی با در نظر داشتن تأثیر میانجی تسهیم دانش( موردمطالعه بانکهای دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

ابعاد و مولفه‌های رفتار شهروندی از دیدگاه مختلف

درمورد ابعاد رفتار شهروندی سازمانی، هنوز توافق کاملی میان محققان وجود ندارد. برای مثال، ابعادی نظیر رفتارهای کمک کننده، رادمردی و گذشت، وفاداری سازمانی، پیروی از دستورات، نوآوری فردی، وجدان فردی، توسعه فردی، ادب و ملاحظه، رفتار مدنی، نوع دوستی در تحقیقات مختلف، به عنوان ابعاد رفتار شهروندی سازمانی مورد توجه قرار گرفته‌اند (پادساکف و همکاران 2000).

پودساکف در سال 2000 میلادی، دسته‌بندی مفصلی از این گونه رفتارها انجام داده و آنها را در قالب هفت دسته تقسیم‌بندی کرده می باشد.

 • رفتارهای یاری‌گرانه
 • جوانمردی؛
 • نوآوری فردی؛
 • فضلیت مدنی؛
 • تعهد سازمانی؛
 • خود رضایتمندی؛
 • رشد فردی (کاسترو و همکاران[1] 2004).

بولینو و همکاران (2003) شش مولفه را به عنوان شاخص‌های رفتار شهروندی سازمانی معرفی کرده می باشد:

 • وفاداری[2]؛
 • وظیفه‌شناسی[3]؛
 • مشارکت[4] (اجتماعی، حمایتی، وظیفه‌ای و مدنی)؛
 • توجه و تکریم[5]؛
 • فداکاری[6]؛
 • تحمل‌پذیری[7] (روحیه جوانمردی).

عملکرد شهروندی شامل کمک به دیگران در انجام کارها، طرفداری از سازمان و داوطلب شدن در انجام کارهای جانبی یا مسئولیت‌پذیری می باشد. بورمن و همکاران (2001) به گونه خاص برای تبیین عملکرد شهروندی سازمانی مدل چند بعدی ارائه می‌نمایند که عبارتند از:

 • پشتکار توام با شور، شوق و کوشش فوق‌العاده که برای تکمیل فعالیت‌های کاری موفقیت‌آمیز ضروری می باشد؛
 • داوطلب شدن برای انجام فعالیت‌های کاری که بصورت رسمی بخشی از وظیفه‌ی کاری افراد نیست؛
 • مساعدت و همکاری با دیگران؛
 • پیروی از مقررات و رویه‌های سازمانی.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همچنین در تحقیقی دیگر، فارح و همکارانش در سال 1997 مولفه‌های رفتار شهروندی سازمانی را با توجه با در نظر داشتن شرایط فرهنگی کشور چین در قالب موارد ذیل مورد مطالعه قرار دادند:

 • آداب اجتماعی؛
 • نوع دوستی؛
 • وجدان کاری؛
 • هماهنگی متقابل شخصی؛
 • محافظت از منابع سازمانی (مرکوزی و ایکسن[8] 2004).

گراهام (1989)، ابعاد رفتار شهروندی سازمانی را شامل چهار بعد می‌داند:

 • کمک‌های بین شخصی: بر کمک همکاران در صورت نیاز تاکید دارد.
 • ابتکار اقدام فردی: بر اعمال کوشش در جهت ارائه‌ی پیشنهادهایی که باعث بهبود عملیات سازمان می گردد دلالت دارد.
 • مجاهدت فردی: بر بجای آوردن فعالیت‌هایی فراتر از سطح وظیفه دلالت دارد.
 • تقویت وفاداری: بر فعالیت‌هایی دلالت دارد که به مقصود معرفی چهره مثبت سازمان به بیرون از سازمان می باشد.

اسپکتور و فوکس (2002)، رفتار شهروندی را به دو دسته تقسیم کرده‌اند:

 • تسهیل بین فردی: شامل رفتارهای بین فردی هدفمند می باشد که به موفقیت کلی سازمان کمک می کند و در عین حال در برگیرنده‌ی مجموعه‌ای از فعالیت‌های سنجیده و منطقی می باشد که به بهبود روحیه و تشویق همکاران، برداشتن موانع اجرای وظایف و کمک به همکاران در انجام وظایف شغلی تاکید دارد. تسهیل بین فردی شامل موارد زیر می باشد:

الف) تحسین همکاران هنگام کسب موفقیت؛

ب) طرفداری و روحیه دادن به همکارانی که دارای معضلات شخصی هستند؛

[1] Castro et al

[2] Loyalty

[3] Compliance

[4] Participation

[5] Courtesy

[6] Altruism

[7] Sportsmanship

[8] Markoczy & Xin

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

.تعیین تاثیر  رفتار شهروندی سازمانی مبتنی بر بعد نزاکت بر کیفیت خدمات  واحدهای سازمانی

2.تعیین تاثیر  رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعدنوع دوستی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

3.تعیین تاثیر  رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعد جوانمردی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

4.تعیین تاثیر  رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعدوظیفه‌شناسی بر  کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

5.تعیین تاثیر  رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعد آداب اجتماعی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

6.تعیین اندازه میانجی گری تسهیم دانش در خصوص تاثیر  عوامل پنج گانه رفتارشهروند سازمانی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی با در نظر داشتن تأثیر میانجی تسهیم دانش( موردمطالعه بانکهای دولتی  با فرمت ورد