شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر فرایند مدیریت دانش بر تاثیر بانک رفاه کارگران

قسمتی از متن پایان نامه :

– عناصر اساسی مدیریت دانش

مدیریت دانش دارای چهار عنصر اساسیِ؛ دانش، مدیریت، تکنولوژی اطلاعات و فرهنگ سازمانی می باشد که هر کدام می‌تواند تأثیر بسزایی در موفقیت یا شکست سازمان‌ها داشته باشد(اخوان و همکاران، 1389).

تأثیر دانش در مدیریت دانش

دانش، دانستنی‌ایی می باشد که در تجربیات، مهارت‌ها، قابلیت‌ها، توانایی‌ها، استعدادها، افکار، عقاید، طرز کارها، الهامات و تصوّرات افراد، موجود می باشد و به شکل مصنوعات ملموس، فرایندهای کاری و امور روزمره یک سازمان، خود را عیان می‌سازد. همان‌گونه که قبلاً نیز مطرح گردید، دانش دو نوع می باشد عیان (صریح) و نهان (ضمنی). دانش صریح، دانشی می باشد که مدوّن شده می باشد و یا به فرمت‌های خاصی ارائه شده می باشد. به عنوان مثال؛ تبیین داده شده، ثبت شده و یا مستند شده می باشد. پس به آسانی می‌توان دیگران را در آن سهیم نمود. دانش صریح می‌تواند در اشکال دستنامه‌ها، روش‌کارهای نوشته شده، بایگانی‌های تجاری، مجلّه یا مقالاتِ مجله‌ها، کتاب‌ها، صفحات وب، بانک‌های اطلاعاتی، اینترنت‌ها، ایمیل‌ها، یادداشت‌ها و منابع دیداری، شنیداری، تدوین شده باشد. هنگامی که دانش، مدوّن و کدگذاری گردد، مصنوع دانش تولید می گردد و این مصنوعِ دانش می باشد که می‌تواند مدیریت گردد(خوانساری و حری، 1387).
هدف کلی:

شناسایی تأثیر  فرایند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران .

اهداف جزئی:

  • شناسایی تاثیر خلق دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران.
  • شناسایی تاثیر اشتراک دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران.
  • شناسایی تاثیر ذخیره دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران.
  • شناسایی تاثیر بهره‌برداری از دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران .
  • شناسایی تاثیر تحصیل دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :تاثیر فرایند مدیریت دانش بر تاثیر بانک رفاه کارگران  با فرمت ورد