عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر فرایند مدیریت دانش بر تاثیر بانک رفاه کارگران

قسمتی از متن پایان نامه :

دانش

دانش،[1] اطلاعاتِ قابل اقدام و فعال می باشد. در واقع دانش، باور مقبولی می باشد که ظرفیت یک موجودیت را برای اقدام مؤثر ارتقاء می‌‌دهد (Nonaka,1994) دانش، اضافه کردن درک و حافظه به اطلاعات می باشد که موجب توسعه طبیعی پس از اطلاعات می گردد. اختصار‌سازیِ (انباشت) هر چه بیشتر اطلاعات اولیه، به تولید دانش منجر می گردد. دانش را در این حالت می‌توان، بینش‌های حاصل از اطلاعات و داده‌هایی تعریف نمود که می‌تواند به روش‌های مختلف و در شرایط گوناگون، مؤثر و قابل تقسیم باشد (شهبازی، 1388)

زمانی که اطلاعات؛ تحلیل، پردازش و وارد متن می گردد، تبدیل به دانش می گردد. دانش، استنتاج کردن و شناخت الگوهای نامعمول، روندهای پنهان و استثنائات داده و اطلاع می باشد. دانش، ایجاد یک مدل ذهنی از الگو یا طریقه می باشد که می‌تواند با درجه‌ای از قابلیت اعتماد و پیش‌بینی در یک زمینه خاص بکار گرفته گردد. دانش، فرایندی فرّار و پیچیده می باشد که برای قضاوت‌های ارزشمند بر اساس تجربیات و درک الگوها نیاز به بشر دارد. بر اساس این تجربیات و درک پیشین، یک فرد ممکن می باشد قوانین معین و فرمول‌بندی شده‌ای داشته باشد که بتواند با درجه‌ای از قابلیت پیش‌بینی برای جایگاه‌های مشابه به کار گرفته گردد. برای مثال، یک دانشمند زمین‌شناس ممکن می باشد با نگاه به اطلاعات زلزله‌ها، بتواند شرایط و عواملی را که محل‌های معین را مستعد وقوع زلزله‌های قوی می‌سازند، تشخیص دهد، یا یک دانشمند علوم پزشکی می‌تواند با نگاه به اطلاعات مربوط به ابتلای به آنفلونزا در سنین 18 تا 35 سال دریابد که این قبیل افراد که بچــه دارند یا از نزدیک با بچــه‌ها کار می‌کننــد، بیشتــر مستعد ابتلا به آنفلونزا هستند(کریمی، 1387).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-1-2- ارتباط داده‌، اطلاعات و دانش

درک فرق میان اطلاعات و دانش امری ضروری می باشد، به خصوص در هزاره‌ای که با وفور داده‌ها و اطلاعات مواجه هستیم و دسترسی آسان به حجم عظیمی از اطلاعات، آنها را مثل اینکهً بی‌اهمیت جلوه می‌دهد. با این تفاصیل، آن چیز که مهم می باشد تمرکز بر روی آن دسته از الگوهای اطلاعاتی می باشد که دانش می‌آفرینند و از این طریق به خلق شگفتی می‌پردازند(ربیعی و خواجوی، 1389).

در متن تکنولوژی اطلاعات، دانش از داده‌ها و اطلاعات مجزا می باشد. داده‌ها، مجموعه‌ای از واقعیت‌ها و اندازه‌ها هستند، در واقع اطلاعات خام و اولیه‌ای هستند که هیچ‌گونه پردازشی بر روی آنها صورت نگرفته می باشد. این در حالی می باشد که اطلاعات، داده‌های سازماندهی شده یا پردازش‌یافته‌ای هستند که دارای تاریخ مصرف مشخصی بوده و از دقت بالایی نیز برخوردارند. دانش نیز اطلاعاتی می باشد توان تأثیر بر رفتار و اقدام را داشته باشد.

عملی بودن به معنای ارتباط با دیگر حوزه‌هاست، به این مقصود اطلاعات مرتبط می‌بایست در مکان، زمان و بافت مناسب به گونه‌ای در دسترس باشد که هر کس بتواند از آن در تصمیم‌گیری‌ها بهره گیری کند. به تعبیری دانش می‌تواند در حل مسائل به کار گرفته گردد، این در حالی می باشد که داشتن اطلاعات، ممکن می باشد چنین کارکردی نداشته باشد.

[1] – Knowledge

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی:

شناسایی تأثیر  فرایند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران .

اهداف جزئی:

  • شناسایی تاثیر خلق دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران.
  • شناسایی تاثیر اشتراک دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران.
  • شناسایی تاثیر ذخیره دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران.
  • شناسایی تاثیر بهره‌برداری از دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران .
  • شناسایی تاثیر تحصیل دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :تاثیر فرایند مدیریت دانش بر تاثیر بانک رفاه کارگران  با فرمت ورد