عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان

قسمتی از متن پایان نامه :

) انواع کارآفرینی:

صاحب نظران تا کنون تقسیم بندی های مختلفی از کارآفرینی ارائه داده اند. در یک تقسیم بندی کلی دو شکل کارآفرینی فردی[1]، شامل کارآفرینی آزاد یا مستقل و کارآفرینی درون سازمانی[2] و کارآفرینی گروهی، شامل کارآفرینی سازمانی[3]  قابل طرح و تبیین می باشد (صمدآقایی، 1377). کارآفرینی فردی بر طبق دیدگاه بای گریو[4] (1994، به نقل از همتی، 1388) حالتی می باشد که طی آن فردی کسب وکار مستقلی را ایجاد می کند یا نمایندگی آن را از طریق شناسایی فرصت و بسیج منابع و امکانات لازم به دست می آورد و تمرکز او بر نوآوری، توسعه فرایند، ایجاد محصولات یا خدمات جدید می باشد که فرآیند کارآفرینی شامل کلیه فعالیت ها، وظایف و اقدامات مرتبط با درک فرصت ها و ایجاد سازمان ها برای تعقیب فرصت هاست. ” کارآفرینی مستقل فرایندی می باشد که کارآفرین از ایده تا ارائه محصول خود به جامعه، کلیه فعالیت کارآفرینانه را با ایجاد یک بنگاه اقتصادی جدید به گونه مستقل طی می کند” (سعیدی کیا، 1382: 200). پوستیگو (2002) نیز معتقد می باشد کارآفرینی مستقل، از برخورد ویژگی های فردی کارآفرینان با محیطی که در آن نشو و نمو یافته اند، به وجود می آید.

کارآفرینی درون سازمانی فرایندی می باشد که کارآفرین برای انجام فعالیت کارآفرینانه در سازمانی که معمولأ سنتی و بوروکراتیک می باشد، طی می کند (جزنی، 1386). پس کارآفرین درون سازمانی به فردی اطلاق    می گردد که در سازمان ها بدون طرفداری سازمان خود به فعالیت های کارآفرینی مشغول می باشد. به بیانی دیگر، کارآفرینی درون سازمانی فرآیندی می باشد که در آن محصولات یا فرآیند‌های نو آوری شده از طریق ابقا و ایجاد فرهنگ کار آفرینانه در یک سازمان از قبل تأسیس شده به ظهور می‌رسند (کرباسی و همکاران، 1381).

تاکنون از کارآفرینی سازمانی در مقایسه با کارآفرینی فردی تعاریف زیادی ارائه نشده می باشد، اما هر چه پاردایم کارآفرینی گسترده‌تر می گردد، بیشتر تأکید می گردد که سازمان فی نفسه می تواند رفتار کارآفرینانه داشته باشد.

[1]– Individual

[2]– Intrapreneurship

[3]– Organizational

[4]– Bygrave

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف 1: مطالعه وضعیت ساختار سازمانی شعب بانک های ملی استان اصفهان

هدف 2: مطالعه وضعیت کارآفرینی سازمانی شعب بانک ملی استان اصفهان 

هدف 3: مطالعه تأثیر ساختار سازمانی بر کارآفرینی سازمانی ( هدف اصلی پژوهش)

هدف 4: مطالعه تأثیر هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی (پیچیدگی، رسمیت، تمرکز) بر کارآفرینی سازمانی

هدف 5: تعیین ارتباط بین هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی و مؤلفه های کارآفرینی سازمانی

هدف 6: مقایسه دیدگاه کارکنان در مورد ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک ملی استان اصفهان (بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان  با فرمت ورد