دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

یک پژوهش­گر، قبل از انجام پژوهش و بعد از انتخاب موضوع و تدوین عنوان و قبل از نگارش طرح پژوهش، نیاز دارد که با مراجعه به مدارک و اسناد، پیرامون موضوع و مسئله ای که برای پژوهش انتخاب کرده می باشد، آگاهی خود را گسترش دهد؛ تا بتواند در پرتو اطلاعات به دست آمده، مسئله پژوهش و متغیر­های خود را دوباره تعریف و معین کند. این امر به او کمک می کند تا پژوهش خود را در راستای مجموعه پژوهش­های هم خانواده قرار دهد و آن را با دستاوردهای تحقیقاتی دیگران متناسب کند.

هدف از گنجاندن بخش پیشینه پژوهش، عبارت می باشد از:برقراری ارتباط منطقی میان اطلاعات پژوهش های قبلی با مسئله پژوهش، دست یابی به چارچوب نظری و یا تجربی برای مسئله پژوهش، آشنایی با روش های پژوهش مورد بهره گیری در پژوهش های گذشته. از این رو این بخش، با ارائه اختصار ای که در بر گیرنده نکات مهمّی می باشد، پایان می­گیرد. مطالعه پیشینه پژوهش، توانایی محقق را در انتخاب اطلاعات مهم و ارتباط آنها با یافته های پژوهش، نشان می دهد و چارچوبی برای اجرای پژوهش، فراهم می آورد.  بایستی توجه نمود که در ادبیات موضوع، آخرین دستاوردهای علمی، پیرامون مسئله، مطالعه می شوند و در پیشینه پژوهش، تحقیقات مشابه، مورد مطالعه قرار می گیرند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

درمورد اهمیت پیشینه، همین اندازه کافی می باشد که از روی تعداد پیشینه هایی که محقق به آنها مراجعه می کند، می توان به مطالعات زمینه و نیز تأمل او درمورد موضوع مورد مطالعه، پی برد. چه بسیار پژوهش هایی که اگر به حد کافی به مطالعه های پیشینه مراجعه می کردند، دیگر لزومی برای انجام آنها پیدا نمی گردید. محققانی می توانند پیشینه های مناسب برای پژوهش خود پیدا کنند که مسئله پژوهش را به خوبی مطالعه کرده باشند.

در این فصل آغاز به اظهار مفاهیم نظری پژوهش پرداخته می گردد و سپس مبانی نظری در چارچوب روش پژوهش ارائه خواهد گردید. در ادامه ابیات پژوهش و در پایان نیز اختصار فصل ارائه می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف این پژوهش عبارتند از:

  • مطالعه تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • مطالعه تاثیر تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • مطالعه تاثیر سرمایه فکری بر تصمیمات سرمایه گذاری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد