دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط اجزاء سرمایه فکری با عملکردمدیریت ارتباط با مشتریان CRM کارکنان بانک سپه منطقه مرکزی تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

) سرمایه های فکری[1]

با وقوع انقلاب تکنولوژی و فناوری اطلاعات، از سالهای بعد از1990، الگوی اقتصاد جهانی، تغییر اساسی نمود. در اقتصاد امروز، دانش به عنوان مهمترین سرمایه، جایگزین سرمایه مالی و فیزیکی شده می باشد.سرمایه، در مورد موسسه ها، به هر دارایی برمیگردد که باعث ایجاد جریانهای نقدی آتی گردد. بیشتر داراییهای شناخته شده، ماهیت مشهود و عینی دارند، پس، سرمایه مشهود به داراییهای فیزیکی و مالی سازمان تصریح دارد. ارزش این داراییها به گونه ادواری(توسط شرکتهای بخش عمومی) افشا میشود و به آسانی بر روی ترازنامه به دست آمده از ثبتهای مالی این شرکتها، پیدا نمود می گردد. داراییهای فیزیکی، می تواند به معنی زمین، ماشین آلات، موجودی کالا، تجهیزات و… باشد، درحالی که داراییهای مالی به حقوق صاحبان سهام، سودهای انباشته، سرمایه در گردش، پیش پرداخت هزینه ها، حسابهای دریافتنی و… گفته میشود. اهمت داراییهای نامشهود)مانند: مهارتهای نیروی کار و سازمان( در تعیین سودهای آتی به گونه فزاینده ای در حال افزایش می باشد. علاوه براین، شناسایی کردن این داراییها مشکلتر می باشد و این سختی مربوط به تعیین ارزش آنهاست که از گذشته تا به امروز ادامه داشته می باشد و درست به همین خاطر می باشد که در بیشتر شرکتها اصلا گزارش نمی شوند. همین امر باعث شده می باشد که این داراییها برای جهان خارج از موسسه، نامرئی باقی بمانند و حتی گاهی اوقات برای کارکنان درون سازمان نیز قابل تشخیص نباشند. توماس استوارت یکی از پیشگامان مطالعه در این زمینه، اصطلاح سرمایه فکری را برای این داراییها مطرح نمود. )قلیچ لی و مشبکی، (1385 .در این بخش به مطالعه تعاریف، مدل ها و روش های اندازه گیری سرمایه های فکری می پردازیم.

2-1-1- دسته بندی دارایی های سازمان[2]

 کندر یک 1990 )) که یکی از مشهورترین اقتصاددانان مطرح کشور آمریکا می باشد، می گوید  درسال 1929، نسبت سرمایه های تجاری نامشهود به سرمایه های تجاری مشهود 30 به 70 بوده می باشد اما در سال 1990 این نسبت به اندازه 63 به 37 رسیده می باشد و همچنین لئو  مطرح نموده می باشد که فقط در حدود 10 تا 15 درصد کل ارزش بازاری سازمانها، از دارایی های مشهود و فیزیکی می باشد و دارایی های نامشهود در حدود 85 درصد کل ارزش بازاری سازمان را تشکیل می دهند که هنوز هیچ کاری در مورد اندازه گیری آنها صورت نگرفته می باشد (ستارامان وهمکاران،2002) همچنین یکسری مطالعات انجام شده در سال 1999 در زمینه ترکیب دارایی های هزاران سازمان غیر مالی در طی سال های 1978 تا 1998نشان داد که ارتباط بین دارایی های نامشهود و مشهود بطور قابل ملاحظه ای تغییر کرده می باشد . در سال1978 ، نسبت دارایی های مشهود و نامشهود 80 به 20 بوده اما در سال 1998 ، این نسبت درست عکس دو دهه گذشته تقریب ا به 20 به 80 رسیده می باشد. این تغییر قابل ملاحظه زمینه های لازم بر ای ابداع بعضی روش ها برای محاسبه ثروت سازمان هایی شده می باشد که مهمترین دارایی های آنها، دارایی های نامشهود بویژه فکری و دانشی بوده می باشد (سالیوان و همکاران،2000) در طی دهه گذشته، اکثر سازمانها اهمیت مدیریت دارایی های نامشهود خود را درک کرده اند و بدین جهت توسعه مارک ها،روابط سهامداران، شهرت و فرهنگ سازمان ها  را به عنوان مهمترین منابع مزیت پایدار تجاری خود در نظر گرفته اند. در این اقتصاد

[1] – Intellectual Capital

[2] – Intellectual properties classification

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

– تحلیل وضعیت سرمایه فکری در نمونه مورد مطالعه.

– تحلیل وضعیت مدیریت ارتباط با مشتریان در نمونه مورد مطالعه.

–  مطالعه ارتباط سرمایه های فکری و مدیریت ارتباط با مشتریان در نمونه مورد مطالعه.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ب) اهداف فرعی:

-مطالعه سرمایه انسانی ورابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری .

– مطالعه سرمایه ساختاری ورابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری .

– مطالعه سرمایه ارتباطی ورابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط اجزاء سرمایه فکری با عملکردمدیریت ارتباط با مشتریان CRM کارکنان بانک سپه منطقه مرکزی تهران  با فرمت ورد