عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر تبلیغات تلویزیون بر واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه (مورد مطالعه  بیمه ایران)

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-1-     مزایای بازاریابی

بازاریابی ارتباط مند در دهه 1980 به عنوان یک نظریه متداول بازاریابی به ویژه در صنعت خدمات که از ماهیتی ارتباط ای برخوردار می باشد، پدیدار گردد در صنعت بانکداری وش و همکارانش[1]  با  بازاریابی ارتباط مند را به عنوان فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته بانک ها به مقصود جذب ، نگهداری و ارتقاء روابط با مشتریان سودآور تعریف کردند(Leverin & Liljander,2006:232).

رشید بازاریابی ارتباط مند را شناسایی ، ایجاد ، نگهداری و ارتقاء و در صورت لزوم محدود کردن روابط با مشتریان به گونه ای که اهداف سودآور طرفین حاصل گردد،تعریف نمود(Rashid,2003:742).

بری[2] از بازاریابی ارتباط مند بعنوان یک استراتژی برای جذب، نگهداری وارتقاء روابط با مشتریان دانست.

رپ و کولینز[3](1990) اهداف بازاریابی ارتباط مند را ایجاد و نگهداری روابطی پایدار میان شرکت و مشتریانش به گونه ای از طرفین از این ارتباط منتفع شوند،عنوان نمود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

گرون روس[4] اهداف بازاریابی ارتباط مند را ایجاد و نگهداری و ارتقاء روابط با مشتریان و دیگر شرکا در سود، به گونه ای که اهداف طرفین حاصل گردد، تعریف نمود.

2-1-2-     مفهوم تبلیغات

تبلیغ و تبلیغات یکی از موضوعاتی می باشد که امروزه تمام مردم جهان حتی در دوردست ترین نقاط با آن آشنا و در ارتباطند و از آن تأثیر می پذیرند. در واقع تبلیغ یک پدیده اجتماعی می باشد که برگرفته از یک نیاز اجتماعی می باشد و در بردارنده هدفی اجتماعی می باشد. پس شرایط جامعه زمینه را برای به وجود آمدن پدیده تبلیغ فراهم می کند. پدیده تبلیغ به عنوان یکی از اجزاء مؤثر جامعه، تأثیر اساسی در ایجاد و بالفعل کردن نیاز دارد. کارکرد جدید این پدیده، تولید نیاز می باشد که می تواند در جهات مثبت و منفی بهره گیری گردد. این پدیده اجتماعی امروزه به شکل جزئی جدایی ناپذیر از زندگی بشری درآمده که در تمام نقاط کره خاکی آثار آن به چشم می خورد.(اسدی، 1380، ص 2)

تبلیغات به شیوه جدید در اوایل قرن بیستم با تغییرات بازار شکل گرفت تا قبل از آن، تأثیر اساسی تبلیغات تسریع توزیع کالاهای مصرفی بود که منحصراَ توسط معدودی از تولید کنند گان شناخته شده به کار گرفته می گردید. ( اسدی، 1380، ص 2).

لکن به تدریج نیاز به تبلیغ برای آگاه ساختن مصرف کنند گان از وجود مزایای کالاهای مختلف اعم از صنعتی و یا مصرفی یا خدماتی روز به روز افزایش می پیدا نمود، آنچنانکه آلوین تافلر در کتاب فرهنگ مصرف کنند گان چنین پیش بینی و اظهار نظر کرده بود: ” چنان گردد که ماشین بدون طرفداری تبلیغ نتواند به حیات خود ادامه دهد “. (اربابی ،1352، ص 9 .)

امروزه این پیش بینی آلوین تافلر به عینیت پیوسته می باشد. تبلیغات در سطح جهانی دیگر صرف آگهی نیست بلکه بیشتر تأثیر آن تفهیم اطلاعات در مورد خصوصیات کالا و خدمات می باشد.

در دهه های اخیر تأکید بر بازاریابی مورد توجه قرار گرفته می باشد و در واقع داشتن مشتری از داشتن چیزی برای فروش مهمتر می باشد. در این راستا تبلیغات برای معرفی محصول یا خدمت، آگاهی دادن و ارائه اطلاعات صحیح و کامل در خدمت بازاریابی و جلب مشتری قرار گرفته می باشد.(ونوس ،1375، ص 45). تبلیغات یک روش بازاریابی می باشد که اطلاعاتی درمورد محصول، خدمت و کسب وکارفراهم می کند. هدف تبلیغات می تواند اکثرا اینگونه اختصار گردد. ساختن یک تصویر محصول و تحریک خرید مستقیم در نتیجه گذشت زمان و تکنولوژی،  انواع جدید رسانه های تبلیغاتی معرفی می شوند. بیلبردها،روزنامه ها و مجله ها، اولین نسل رسانه های تبلیغاتی هستند. رادیو و تلویزیون به عنوان نسل بعدی مطرح می گردد و هم اکنون رایج ترین شیوه تبلیغات می باشد. اخیرا اینترت و شبکه های سیار بعنوان  یک نوع جدید از رسانه تبلیغاتی حضوریافته اند. این دو رسانه به سرعت در حال رشدند.

[1] Wash et el

[2] Bery

[3] Rapp & Collins

[4] Gronroos

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اصلی

  • مطالعه تاثیر تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران.
  • مطالعه تاثیر تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران.

اهداف فرعی

  • شناسایی اندازه تاثیر شدت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران.
  • شناسایی اندازه تاثیر کیفیت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران.
  • شناسایی اندازه تاثیر شدت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران.
  • شناسایی اندازه تاثیر کیفیت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر تبلیغات تلویزیون بر واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه (مورد مطالعه  بیمه ایران)  با فرمت ورد