عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر فرایند مدیریت دانش بر تاثیر بانک رفاه کارگران

قسمتی از متن پایان نامه :

– ویژگی‌های دانش

دانش، خودسامانده می باشد؛ دانش برخلاف داده‌ها و اطلاعات، دارای قدرت سازندگی می باشد. در واقع دانش شبیه هر سیستم زنده‌ای می باشد که در تعامل با محیط رشد می کند.

دانش، نامرتب و به هم ریخته می باشد؛ این ویژگی از خصلت انتزاعی بودن دانش نشأت می‌گیرد. به هم ریختگیِ دانش از یک نوع نظم غایی حکایت دارد و می‌تواند باعث نوعی وحدت و انسجام گردد.

دانش چند بعدی می باشد؛ چند بعدی بودن دانش باعث پیچیدگی این مفهوم گردیده می باشد. برای درک دانش، بایستی ابعاد مختلف آن مانند ابعاد فردی، گروهی، سازمانی، فنی و تکنولوژیکی، نهفته و عینی را توجه کرد.

مهم‌ترین عامل انتقال دانش، زبان می باشد؛ برخلاف داده‌ها و اطلاعات که از طریق سیستم‌های کامپیوتری و اسناد و مدارک و کتاب‌ها قابل انتقال هستند، زبان، مهم‌ترین عامل انتقال دانش می باشد. این ویژگی، اهمیت تعامل‌های رو‌ در رو، تیم‌ها و گروه‌های کاری را در سازمان عیان می‌سازد.

دانش، مثل ماهی لغزنده می باشد؛ ضرب‌المثل معروفی می‌گوید که گرفتن ماهی آسان‌تر از نگهداشتن آن می باشد. در مورد دانش نیز وضع به همین‌گونه می باشد به طوری که کسب و تحصیل آن، به نظر ساده‌تر از حفظ و نگهداشت آن می باشد، به همین مقصود حفظ و نگهداشت دانش به ویژه در سازمان‌ها و مؤسسات، نیازمند ساز و کارهای لازم می باشد.

دانش خود به خود اتفاق نمی‌افتد؛ رشد دانش در افراد، گروه‌ها و همچنین سازمان‌ها مستلزم وجود بستری‌های مناسب می باشد. سازمان‌ها بایستی فرآیندهای لازم جهت رشد و پرورش دانش را فراهم کنند.

       دانش یک پدیده اجتماعی می باشد؛ دانش قبل از آن یک پدیده فنی و تکنولوژیکی باشد، یک پدیده اجتماعی می باشد. یعنی بشر‌ها مهم‌ترین عامل شکل‌گیری و انتقال آن هستند.

دانش یک پدیده از دست رفتنی می باشد؛ سازمان‌ها بایستی به این نکته توجه داشته باشند که اگر نتوانند دانش‌‌های نهفته افراد را مورد شناسایی قرار داده و به دانش عیان تبدیل کنند، در اثر فراموشی، این دانش‌ها را از دست خواهند داد. لذا بایستی در کدگذاری و دانش‌نگاری تبحر پیدا کنند(اقبال سراب و اسماعیلی، 1386).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی:

شناسایی تأثیر  فرایند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران .

اهداف جزئی:

  • شناسایی تاثیر خلق دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران.
  • شناسایی تاثیر اشتراک دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران.
  • شناسایی تاثیر ذخیره دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران.
  • شناسایی تاثیر بهره‌برداری از دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران .
  • شناسایی تاثیر تحصیل دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :تاثیر فرایند مدیریت دانش بر تاثیر بانک رفاه کارگران  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید