دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط اجزاء سرمایه فکری با عملکردمدیریت ارتباط با مشتریان CRM کارکنان بانک سپه منطقه مرکزی تهران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

الگو های اندازه گیری سرمایه های فکری[1]

2-1-4-1- الگوی رهیاب اسکاندیا

اسکاندیا یک شرکت خدمات مالی سوئدی می باشد که برای نخستین بار توانست داراییهای دانشی خود را اندازه گیری کرده و در قالب ضمیمهای به حسابداری سنّتی شرکت الحاق کند. نخستین گزارش سرمایۀ فکری اسکاندیا بر اساس الگوی پیشنهادی ادوینسون و مالون در اواسط دهۀ 1980 تدوین گردید. در گزارش سرمایۀ فکری اسکاندیا علاوه بر 73 سنجۀ سنتی، از 91 سنجه ی  جدید برای اندازه گیری دارایی های دانشی در پنج حوزۀ: مالی، مشتری، فرآیند، نوسازی و توسعه انسانی بهره گیری گردید. ادوینسون و مالون در طرح ارزش اسکاندیا، سرمایۀ فکری را در دو جزء سرمایه انسانی و سرمایه ی ساختاری ارائه کردند. در این الگو، سرمایۀ انسانی با عنوانهای دانش مختلط، مهارت، خلاقیّت و توانایی فردی کارکنان برای انجام وظیفه، تعریف می گردد، که فلسفه، فرهنگ و اعتبار سازمان را نیز در بر می گیرد. سرمایۀ ساختاری نیز مواردی از قبیل: سخت افزار، نرم افزار، پایگاه های اطلاعاتی، ساختار سازمانی، حق ثبت اختراعها، مارک های تجاری و هر گونه قابلیّت سازمانی دیگری را که از بهره وری کارکنان پشتیبانی می کند، شامل می گردد. به بیانی دیگر، هر چیزی که با رفتن کارکنان به خانه در محل کار باقی می ماند، بر خلاف سرمایۀ انسانی که تحت مالکیت سازمان در آورده نمی گردد، سرمایۀ ساختاری قابل تملک و مبادله می باشد.به نظر ادوینسون و مالون، اندازه گیری سرمایۀ فکری روش جدیدی برای نشان دادن ارزش سازمانی می باشد که در حسابداری سنّتی هیچگاه جایی نداشته می باشد. آنها عقیده دارند که با وجود دارایی های نامشود، محاسبۀ شکاف بین ارزش ثبت شده در ترازنامه و برآورد سرمایه گذاران از ارزش هایشان امکانپذیر خواهد بود.(ادوینسون،2003)

 

 

این مدل در نمودار 2-1 نشان داده شده می باشد.

[1] -Intellectual Capital Mesurment Models

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

– تحلیل وضعیت سرمایه فکری در نمونه مورد مطالعه.

– تحلیل وضعیت مدیریت ارتباط با مشتریان در نمونه مورد مطالعه.

–  مطالعه ارتباط سرمایه های فکری و مدیریت ارتباط با مشتریان در نمونه مورد مطالعه.

ب) اهداف فرعی:

-مطالعه سرمایه انسانی ورابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری .

– مطالعه سرمایه ساختاری ورابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری .

– مطالعه سرمایه ارتباطی ورابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط اجزاء سرمایه فکری با عملکردمدیریت ارتباط با مشتریان CRM کارکنان بانک سپه منطقه مرکزی تهران  با فرمت ورد