عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی با در نظر داشتن تأثیر میانجی تسهیم دانش( موردمطالعه بانکهای دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 بخش اول مفهوم رفتار شهروندی سازمانی

رفتار شهروندی سازمانی به عنوان یک منبع اجتماعی که از طریق تبادل رفتار، پاداش‌های اجتماعی دریافت می کند، مورد ملاحظه قرار می‌گیرد. پس وقتی کارکنان احساس کنند که چیزی بیشتر از سازمان دریافت می‌کنند، رفتار شهروندی آنها بیشتر خواهد گردید (انگ و همکاران[1] 2003)..

رفتار شهروندی سازمانی برای هر سازمانی مطلوب می باشد زیرا که با متغیرهای سازمانی مهمی همچون رضایت شغلی، نگهداری سیستم و بهره‌وری سازمان تاثیر دارد. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که مدیران می‌توانند رفتار شهروندی سازمانی را با ایجاد محیط کاری مثبت پرورش دهند؛ مدیران برای ایجاد این رفتارها، به جای توسل به زور یا اجبار، به فرایندهای گزینش و استخدام یا جامعه‌پذیری اتکا می‌کنند (تورینپسد[2] 1996).

با این تعاریف از شهروند سازمانی انتظار می‌رود بیش از الزامات تأثیر خود و فراتر از وظایف رسمی، در خدمت اهداف سازمان فعالیت نماید. به بیانی دیگر، ساختار رفتار شهروندی سازمانی، به دنبال شناسایی، اداره و ارزیابی رفتارهای فرانقش کارکنانی بوده که رد سازمان فعالیت می‌نمایند و با رفتارهای شهروندگونه خود، موجبات اثربخشی سازمان را فراهم می‌‎آورند (باین ستوک و همکاران[3] 2003).

بر اساس مطالب فوق این گونه استنباط می گردد که آن دسته از کارکنانی که در کمک به دیگران فراتر از وظایف شغلی خود اقدام کرده و از سیاست‌های پذیرفته شده‌ی سازمان پیروی می‌کنند، به بهبود و غنای محیط عمومی کار کمک کرده و بر کل سازمان تاثیری مثبت می‌گذارند (پادساکف و همکاران[4] 2000).

رفتار شهروندی سازمانی را به عنوان رفتار اختیاری که بصورت رسمی توسط سیستم پاداش سازمان، سازماندهی نشده؛ اما اثربخشی سازمان را افزایش می­دهد، تعریف نمود. وی رفتار شهروندی سازمانی را در 5 بعد دسته­بندی کرده می باشد: نوع­دوستی (بشر دوستی)، حسن­نیت (تواضع)، رادمردی و گذشت(پاک بینی)، هوشیاری و فضیلت اجتماعی.  بعد نوع­دوستی، کمک به اشخاص دیگری که مشکل کاری دارند، تصریح دارد. بعد تواضع، رفتار­های ارائه اطلاعات که از معضلات بالقوه پیشگیری می­کنند، را توصیف می­کند. بعد رادمردی به عنوان تمایل به تحمل شرایط اجتناب­ناپذیر ناراحت کننده، بدون شکایت و ابراز ناراحتی تعریف شده می باشد. بعد هوشیاری به رفتار­های فراتر از سطح حداقل مورد نیاز حضور و وقت­شناسی تصریح دارد. در نهایت، فضیلت اجتماعی به مشارکت­های سازنده در رویه­های سیاسی تصریح دارد(ارگان، 1988).

مطابق عقیده­ی ارگان، پادساکف و مکنزی[5] (2006)؛ ممکن می باشد برای بسیاری از مشاغل، استعداد یا مهارت بالایی مورد نیاز نباشد و جریان کار ممکن می باشد مهم­تر از عملکرد فردی باشد. رفتار شهروندی سازمانی ممکن می باشد به عنوان تسهیل­کننده­ی اجتماعی[6] در سازمان بهره گیری گردد که به تسهیل جریان­های کاری سازمان کمک می­کنند. سرانجام کارکنانی که رفتار شهروندی سازمانی را به نمایش می‌گذارند، ممکن می باشد بر اثربخشی سازمان تأثیر مثبتی داشته باشند. بسیاری از پژوهشگران در زمینه­های گوناگون، به رفتار شهروندی سازمانی علاقه­مند شده‏اند. تقریبا 200 مطالعه بعد از سال 1983 انجام شده می باشد(پادساکف، مکنزی، پین و باچراچ[7]، 2000).

[1] Ang et al

[2] Turnipseed

[3] Bienstock et al

[4] Podsakoff et al

[5] Podsakoff and MacKenzie

[6] social oil

[7] MacKenzie, Paine, &Bachrach

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

.تعیین تاثیر  رفتار شهروندی سازمانی مبتنی بر بعد نزاکت بر کیفیت خدمات  واحدهای سازمانی

2.تعیین تاثیر  رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعدنوع دوستی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

3.تعیین تاثیر  رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعد جوانمردی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

4.تعیین تاثیر  رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعدوظیفه‌شناسی بر  کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

5.تعیین تاثیر  رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعد آداب اجتماعی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

6.تعیین اندازه میانجی گری تسهیم دانش در خصوص تاثیر  عوامل پنج گانه رفتارشهروند سازمانی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی با در نظر داشتن تأثیر میانجی تسهیم دانش( موردمطالعه بانکهای دولتی  با فرمت ورد