دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران مطالعه موردی بیمه ایران استان تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

یک پژوهش­گر، قبل از انجام پژوهش و بعد از انتخاب موضوع و تدوین عنوان و قبل از نگارش طرح پژوهش، نیاز دارد که با مراجعه به مدارک و اسناد، پیرامون موضوع و مسئله ای که برای پژوهش انتخاب کرده می باشد، آگاهی خود را گسترش دهد؛ تا بتواند در پرتو اطلاعات به دست آمده، مسئله پژوهش و متغیر­های خود را دوباره تعریف و معین کند. این امر به او کمک می کند تا پژوهش خود را در راستای مجموعه پژوهش­های هم خانواده قرار دهد و آن را با دستاوردهای تحقیقاتی دیگران متناسب کند.

هدف از گنجاندن بخش پیشینه پژوهش، عبارت می باشد از:برقراری ارتباط منطقی میان اطلاعات پژوهش های قبلی با مسئله پژوهش، دست یابی به چارچوب نظری و یا تجربی برای مسئله پژوهش، آشنایی با روش های پژوهش مورد بهره گیری در پژوهش های گذشته. از این رو این بخش، با ارائه اختصار ای که در بر گیرنده نکات مهمّی می باشد، پایان می­گیرد. مطالعه پیشینه پژوهش، توانایی محقق را در انتخاب اطلاعات مهم و ارتباط آنها با یافته های پژوهش، نشان می دهد و چارچوبی برای اجرای پژوهش، فراهم می آورد.  بایستی توجه نمود که در ادبیات موضوع، آخرین دستاوردهای علمی، پیرامون مسئله، مطالعه می شوند و در پیشینه پژوهش، تحقیقات مشابه، مورد مطالعه قرار می گیرند.

درمورد اهمیت پیشینه، همین اندازه کافی می باشد که از روی تعداد پیشینه هایی که محقق به آنها مراجعه می کند، می توان به مطالعات زمینه و نیز تأمل او درمورد موضوع مورد مطالعه، پی برد. چه بسیار پژوهش هایی که اگر به حد کافی به مطالعه های پیشینه مراجعه می کردند، دیگر لزومی برای انجام آنها پیدا نمی گردید. محققانی می توانند پیشینه های مناسب برای پژوهش خود پیدا کنند که مسئله پژوهش را به خوبی مطالعه کرده باشند.

در این فصل آغاز به اظهار مفاهیم نظری پژوهش پرداخته می گردد و سپس مبانی نظری در چارچوب روش پژوهش ارائه خواهد گردید. در ادامه ادبیات پژوهش و در پایان نیز اختصار فصل ارائه می گردد.

2-2- بخش اول: توانمند سازی

2-2-1- تاریخچه توانمند سازی

اکنون حضور فعالانه سازمان در عرصه رقابت و تکنولوژی و پیدایش مشاغل جدید و لزوم چند مهارتی شدن کارکنان، توانمندسازی آنان را امری اجتناب ناپذیر کرده می باشد. توانمندسازی، تکنیکی جدید و موثر در جهت ارتقای بهره­وری سازمان توسط بهره­گیری از توان کارکنان می باشد. کارکنان به واسطه دانش، تجربه و انگیزه خود صاحب قدرت نهفته هستند و در واقع توانمندسازی آزاد کردن این قدرت می باشد. این تکنیک، ظرفیت­های بالقوه­ای برای بهره برداری از سرچشمه توانایی انسانی در اختیار می­گذارد و در یک محیط سالم سازمانی روشی متعادل را در بین اعمال کنترل کامل از سوی مدیریت و آزادی اقدام کامل کارکنان پیشنهاد می­کند. از طریق برنامه­های توانمندسازی، ظرفیت های کاری با تفویض اختیار، افزایش مسؤولیت، خودمختاری در تصمیم گیری و احساس خودکارآمدی، افزایش م­ی یابد و در نتیجه بهره­وری و اثربخشی سازمان نیز بالا می­رود،

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

مهم­ترین اهدافی که از انجام این پژوهش پی گیری می گردد می­تواند به قرار زیر باشد:

  • مطالعه و تبیین ارتباط توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران.
  • مطالعه و تبیین ارتباط احساس موثر بودن در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.
  • مطالعه و تبیین ارتباط شایستگی در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.
  • مطالعه و تبیین ارتباط احساس داشتن حق انتخاب در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.
  • مطالعه و تبیین ارتباط احساس معنادار بودن شغل در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران مطالعه موردی بیمه ایران استان تهران  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید