عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر تبلیغات تلویزیون بر واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه (مورد مطالعه  بیمه ایران)

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-11-   تبلیغات بازرگانی

تبلیغات جمع تبلیغ و به معنای اطلاع دادن، پیام رساندن و اشاعه افکار، اطلاعات و بینش ها در قالب نظام ارزشی متبوع می باشد. در فرهنگ وبستر، تبلیغات به معنای کوشش برای ارائه آموخته ها، ایده ها، شواهد یا ادعاها از طریق رسانه های ارتباطی برای تقویت هدف معین یا مبارزه با شخص، پدیده یا طرز تفکر خاصی تعریف شده می باشد.

به موجب یک تفکر دیگر، تبلیغات فن تحت تأثیر قراردادن اقدام بشر از طریق دستکاری در تصورات و باورهای اوست. (بلوریان تهرانی، 1376،ص 9).

کمیته تعاریف انجمن بازاریابی آمریکا، تبلیغات بازرگانی را عبارت «از ارائه، معرفی، نشر و تشویق ایده‌ها، کالاها و خدماتی می داند که اولاَ غیر شخصی بوده و ثانیاَ هزینه عملیات آنها پرداخت شده باشد و ثالثاَ عملیات مذکور توسط مؤسسه ای مشخص شده و به نیابت از طرف مؤسسه دیگر انجام گردد.» (تکیه و سلاحی ،1351، ص 19. )

به قول یکی از صاحبنظران بازاریابی و مدیریت امور بازار، تبلیغات دارای چنان نیروی خلاقانه و نفوذپذیری می باشد که می توان با به کار بردن یک شیوه صحیح تبلیغاتی، حتی سنگ بی ارزش بیایان را هم فروخت. تولید بی شمار کارخانه ها و مؤسسات تولیدی که هر لحظه صدها و بلکه هزاران کالای متفاوت و مختلف را روانه بازار می سازند و تخصص گرایی هر چه بیشتر خدمات و رقابت صاحبان صنایع و بنگاه های بازرگانی به تبلیغات اهمیت به سزایی داده می باشد. تا حدی که امروزه اعتباری که یک مؤسسه برای تبلیغ کالایی نوظهور در نظر می گیرد ممکن می باشد به مراتب بیشتر از هزینه تولید همان کالا باشد.

شرکت بین المللی پراکتر اند گمبل آمریکا که سازنده انواع مواد شیمیایی و پاک کننده می باشد، یکی از همین نوع مؤسسات می باشد. این شرکت برای معرفی یک نوع پودر لباسشویی جدید از شبکه سراسری کانالهای متعدد تلویزیونی آمریکا هزینه ای معادل چند برابر هزینه تولید کالا صرف امور تبلیغاتی نمود تا بتواند در بازار رخنه کرده و مشتریانی برای مصرف این پودر جدید بدست آورد.

از دیگر عواملی که سبب شده تبلیغات به پایه اهمیت امروزی برسد شکاف و فاصله ای می باشد که بین پدیده های تولید و مصرف به وجودآمده می باشد، که در گذشته جامعه بشری فاقد آن بود. افزایش اندازه جمعیت که توسعه شهر ها را در برداشت، حالتی را به وجودآورده که دیگر هر کسی نمی تواند مایحتاج خود را از تولید کننده اصلی مستقیماَ تهیه کند و بالعکس، تولید کنندگان هم این امکان را ندارند که خود بدون واسطه با مصرف کنندگان نهایی و یا خریداران در تماس باشند و کالاهای خود را برای فروش و مصرف عرضه نمایند. در اینجاست که تأثیر و اهمیت روزافزون تبلیغات در به حرکت درآوردن چرخ های بازار و در حقیقت چرخ های اقتصادی جهان عیان می گردد(عراقی، 1356، صص 54-55 .)

2-1-12-   وابستگی هیجانی و برنامه ریزی رفتاری

تقریباً ‌همه نظریه‌های معاصر هیجان را می‌توان در چهار طبقه از عوامل قرار داد:

الف) محرک‌های برانگیزنده:  عوامل بیرونی( رویداد‌ها و جایگاه‌های زندگی) عوامل درونی( اندیشه‌ها و تصاویر ذهنی).

ب) همبسته‌های فیزیولوژیکی: دستگاه عصبی مرکزی و خودمختار.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اصلی

  • مطالعه تاثیر تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران.
  • مطالعه تاثیر تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران.

اهداف فرعی

  • شناسایی اندازه تاثیر شدت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران.
  • شناسایی اندازه تاثیر کیفیت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شناسایی اندازه تاثیر شدت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران.
  • شناسایی اندازه تاثیر کیفیت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر تبلیغات تلویزیون بر واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه (مورد مطالعه  بیمه ایران)  با فرمت ورد