دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

پژوهش به معنای رسیدن به حقیقت می باشد و فرایند رسیدن به پاسخ سوال پژوهشی را شامل می گردد. پژوهش های رفتاری نیز رویکردی سازمان یافته و حرفه‌ای به پژوهش فراهم می‌آورد و صرفاً امر ساده‌ای که مبتنی بر کشف واقعیت‌های مورد تعلیم و تربیت باشد، نیست. هدف پژوهش رفتاری تدوین نظریه‌هایی برای تبیین پدیده‌های مجهول می باشد. پژوهشگران مختلف، ‌مواضع مختلفی را در ارتباط با مسائل حل نشده، اتخاذ کرده‌اند و درنتیجه رویکردهای کاملاً متفاوتی نسبت به پژوهش رفتاری داشته‌اند، اما بیشتر آنها عقیده دارند برای حل مسائل و پاسخ دادن به سئوالات مجهول پژوهشی بایستی از روش علمی بهره گیری گردد. روش علمی فرایند جستجوی سازمان یافته برای مطالعه روابط احتمالی میان پدیده هاست و توسط نظریات، ‌فرضیه‌ها و تجارب آزمایشی هدایت می گردد و برای اجرای درحیطه اقدام پیشنهاداتی فراهم می‌نماید.

انتخاب روش پژوهش در علوم رفتاری به هدف و شرایط، ‌امکانات و محدودیت‌ها و نیز به خود موضوع یا مسئله بستگی دارد. پس پژوهشگر همواره درپی یافتن بهترین روش برای پاسخ به سئوالات و فرضیه‌های پژوهشی خود می‌باشد. در این فصل در مورد طرح پژوهش به صورت کامل تبیین داده شده می باشد. نخست توضیحاتی در مورد نوع پژوهش داده شده و سپس ابزارهای پژوهش، طرز ساختن آن­ها، تعیین روایی و پایایی و کنترل­هایی که در ابزار پژوهش و اجرای آن صورت گرفته می باشد تا داده­های مناسب و معتبری جمع آوری گردد، تشریح شده اند. حجم نمونه ها، نحوه انتخاب آنها، منابع، روشهای جمع آوری داده ها و روش­های آماری که در تجزیه و تحلیل داده ها مورد بهره گیری قرار گرفته­اند، توصیف شده­اند.

 

 

 

 

 

3-1) روش پژوهش

با در نظر گرفتن هدف پژوهش حاضر، که مطالعه ارتباط بین ساختار سازمانی با کارآفرینی سازمانی کارکنان بانک ملی استان اصفهان می باشد روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی انتخاب شده می باشد. از آنجا که در این پژوهش نظرات کارمندان بانک ملی پیرامون ساختار سازمانی مورد مطالعه قرار گرفته و کارآفرینی آنان مطالعه و ارائه می گردد توصیفی می باشد، علاوه برآن زیرا ارتباط بین این دو متغیر نیز مطالعه می گردد، پس پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. پژوهش توصیفی به مقصود تبیین سیستماتیک، عینی و دقیق وقایع و خصوصیات مورد نظر یا موضوعات مورد علاقه انجام می شود(هومن، 1377، 77). دلاور (1383) معتقد می باشد « تحقیقات همبستگی شامل کلیه تحقیقاتی می باشد که در آنها کوشش می گردد ارتباط بین متغیرهای مختلف با بهره گیری از ضریب همبستگی کشف و تعیین گردد».

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هدف 1: مطالعه وضعیت ساختار سازمانی شعب بانک های ملی استان اصفهان

هدف 2: مطالعه وضعیت کارآفرینی سازمانی شعب بانک ملی استان اصفهان 

هدف 3: مطالعه تأثیر ساختار سازمانی بر کارآفرینی سازمانی ( هدف اصلی پژوهش)

هدف 4: مطالعه تأثیر هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی (پیچیدگی، رسمیت، تمرکز) بر کارآفرینی سازمانی

هدف 5: تعیین ارتباط بین هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی و مؤلفه های کارآفرینی سازمانی

هدف 6: مقایسه دیدگاه کارکنان در مورد ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک ملی استان اصفهان (بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید