دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط اجزاء سرمایه فکری با عملکردمدیریت ارتباط با مشتریان CRM کارکنان بانک سپه منطقه مرکزی تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

  • سرمایه ساختاری

به گونه کلی سرمایه های انسانی هر شب به خانه هایشان باز می گردند وظیفه مدیران ساخت دارایی های دانشی می باشد که شب به خانه بازنگردند . این مهم می تواند از طریق سرمایه ساختاری که شامل فناوری ها. شبکه داده ها نشر . فرایندها و سازمان می گردد انجام گردد(برون،2002  ) .سرمایه ساختاری.محیطی ایجاد می کند که دانش از طریق آن خلق و آماده ورود به بازار می گردد (سویلبی،2000). ایجاد بانک دانش امکان بهره گیری دوباره دانش را می دهد سرمایه ساختاری یک سازمان بایستی نقشه و راهنمایی برای دارایی های سرمایه فکری ایجاد کند برای مثال کجا به دنبال دانش بگردیم و یا چه فردی بهترین مهارت ها را داراست ؟ تنها دانش سازمان که بایستی به عنوان راهنما بهره گیری گردد . دانشی می باشد که مستقیما با استراتژی های اصلی سازمان مرتبط می باشد این دانش بایستی منجر به نتایج عملکرد بهتر گردد . اگر به دنبال یافتن چیزی باشید. با انبوهی از اطلاعات بی معنا مواجه خواهید گردید که نیازمند مرتب سازی برای یافتن هدف مورد نظر می باشد (برون،2002). سرمایه ساختاری شامل همه ذخایر غیر انسانی دانش در سازمان می گردد که در برگیرنده پایگاه های داده ، نمودارهای سازمانی، دستورالعمل های اجرائی فرایندهها، استراتژی ها ، برنامه های اجرائی و به گونه کلی هر آن چیز که که ارزشش برای سازمان بالاتر از ارزش مادی اش باشد می باشد. بروکینگ اظهار می دارد سرمایه ساختاری شامل دارائی های زیرساختاری ، مثل فناوری ، فرآیندها و روش های کاری و نیز شامل دارائی های فکری، مثل دانش فنی ، مارک های تجاری و حق ثبت و بهره برداری، می گردد.بعلاوه،طبق نظر استوارت سرمایه ساختاری عبارت از دانش موجود در فناوری اطلاعات، حق ثبت و بهره برداری ، طرح ها و مارک های تجاری می باشد.از دیدگاه بنتیس اگر یک سازمان دارای سیستم ها و رویه های کاری ضعیفی باشد، سرمایه فکری کلی به حداکثر توانائی بالقوه اش دست نخواهد پیدا نمود. در حالی که، سازمان هایی با سرمایه ساختاری قوی دارای یک فرهنگ حمایتی خواهند گردید که به افراد امکان می دهد تا دست به کارهای جدیدی بزنند ، با شکست روبرو شوند و یاد بگیرند.همچنین، چن و همکاران عقیده دارند سرمایه ساختاری می تواند به کارکنان پشتیبانی برای تحقق عملکرد فکری بهینه و همچنین عملکرد کسب و کار سازمان کمک کند.سرمایه ساختاری تابعی از سرمایه انسانی نیز هست.پس ، سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی در تعامل یکدیگر به سازمانها کمک می کنند که به گونه متناسب سرمایه مشتریان را شکل و توسعه داده و به کار گیرند (قلیچ لی،1385).

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

– تحلیل وضعیت سرمایه فکری در نمونه مورد مطالعه.

– تحلیل وضعیت مدیریت ارتباط با مشتریان در نمونه مورد مطالعه.

–  مطالعه ارتباط سرمایه های فکری و مدیریت ارتباط با مشتریان در نمونه مورد مطالعه.

ب) اهداف فرعی:

-مطالعه سرمایه انسانی ورابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری .

– مطالعه سرمایه ساختاری ورابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری .

– مطالعه سرمایه ارتباطی ورابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط اجزاء سرمایه فکری با عملکردمدیریت ارتباط با مشتریان CRM کارکنان بانک سپه منطقه مرکزی تهران  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید