عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر فرایند مدیریت دانش بر تاثیر بانک رفاه کارگران

قسمتی از متن پایان نامه :

– اهداف مدیریت دانش

هدف مدیریت دانش آن می باشد که به افراد در نوآوری، همکاری و تصمیم‌گری‌ کارآمد، یاری رساند. تعهد استراتژیکِ مدیریت دانش آن می باشد که اثربخشی سازمانی را بهبود بخشد و در عین حال موجب ارتقاء فرصت‌های سازمان گردد. هدف مدیریت دانش به عنوان یک فرایند، ارتقاء توانایی سازمان به مقصود انجام فرآیندهای اصلی خود، به صورتی کارآتر می‌باشد.

به گونه کلی اهداف متعددی برایِ سیستم‌های مدیریت دانش ارائه می گردد، که مهم‌ترین آنها به تبیین زیر می‌باشد.

 

اهداف عمده سیستم‌های مدیریت دانش

 • ایجاد مخازن دانش
 • ارتقاء دسترسی به دانش
 • بهبود و ارتقاء دانش
 • مدیریت دانش به عنوان یک دارایی (قلیچ لی، 1388).

افزون بر اهداف کلی فوق، بیشترِ افراد و سازمان‌ها، مدیریت دانش را به علت های ذیل به کار می‌گیرند:

 • افزایش همکاری
 • بهبود بهره‌وری
 • تشویق و قادر ساختن نوآوری
 • غلبه بر اطلاعات اضافی و تحویل آن چیز که که موردنیاز می باشد.
 • تسهیل جریان دانش مناسب، از تأمین‌کنندگان به دریافت‌کنندگان (بدون محدودیت زمان و فضا)
 • تسهیل اشتراک دانش میان کارکنان
 • تصرّف و ثبت دانش کارکنان، قبل از این که آنان شرکت را ترک کنند. اطمینان از این که با ترک کارکنان، دانش با ارزش از دست نمی‌رود.
 • افزایش آگاهی سازمانی از خلاءهای دانش سازمان
 • کمک به‌سازمان‌ها و افزایش آگاهی آنان به طوری که در صحنه رقابت باقی‌بمانند.
 • بهبود خدمات مشتری(نیازآذری و همکاران، 1389).

2-1-12- وظایف مدیریت دانش

مدیریت دانش در درون سازمان، وظایف متعددی را برعهده دارد. در واقع مدیریت دانش موظف می باشد تا:

الف) نیازهای مشتریان درون سازمانی و برون سازمانی را هویدا سازد.

ب) حقوق مشتریان را شناسایی کند.

ـ نیازهای غیرملموس

ـ نیازهای ملموس

ـ نیازهای تلویحی

ـ نیازهای تصریحی

ج) مشتریان را شناسایی کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

د) علائق و سلیقه مشتریان را شناسایی کند.

هـ) انتقال دانش و اطلاعات را به عنوان یک فرهنگ در سازمان جاری نماید.

و) انتقال اطلاعات و دانش به مشتری را در سازمان جاری کند.

ز) فرهنگ عیان کردن حقوق مشتری را در سازمان جاری کند.

ح) مشتریان را از کیفیت محصولات و خدمات و چگونگی رسیدگی به شکایات مربوط به قیمت محصول، آگاه سازد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی:

شناسایی تأثیر  فرایند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران .

اهداف جزئی:

 • شناسایی تاثیر خلق دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران.
 • شناسایی تاثیر اشتراک دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران.
 • شناسایی تاثیر ذخیره دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران.
 • شناسایی تاثیر بهره‌برداری از دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران .
 • شناسایی تاثیر تحصیل دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :تاثیر فرایند مدیریت دانش بر تاثیر بانک رفاه کارگران  با فرمت ورد