عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر تبلیغات تلویزیون بر واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه (مورد مطالعه  بیمه ایران)

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-11-1- طبقه بندی بر مبنای منطقه جغرافیایی[1] :

از نظر جغرافیایی تبلیغات به چهار طبقه تقسیم می گردد :

تبلیغات بین المللی[2] : به تبلیغاتی که در خارج از یک کشور انجام می شود تبلیغات بین المللی گویند.

تبلیغات ملی : تبلیغاتی می باشد که توسط تولید کننده یا عمده فروش یا توزیع کننده عمده در سطح یک کشور انجام می گردد و هدف آن ارتقای کلی فروش می باشد . تبلیغات ملی ممکن می باشد در رسانه‌های سراسری، یا مجموعه ای از رسانه های محلی انجام گردد .(محمدی فر، 1377، صص 40-41 و کورتلند و آرنز، 1986، صص 14-15 )

تبلیغات منطقه ای[3] : بسیاری از محصولات فقط در یک منطقه کشور فروخته می شوند و این منطقه ممکن می باشد شامل چند استان یا ایالت باشد نه کل کشور . به تبلیغاتی که در سطح یک منطقه انجام می شود تبلیغات منطقه ای می گویند .

تبلیغات محلی[4] : تبلیغاتی می باشد که توسط یک تاجر محلی انجام می گردد و هزینه آنرا نیز به عهده دارد.

2-1-11-2- طبقه بندی بر مبنای رسانه[5] :

تبلیغات را می توان بر اساس رسانه هایی که مورد بهره گیری قرار می گیرند طبقه بندی نمود.

تبلیغات رسانه ای را می توان به انواع زیر تقسیم نمود که به دلیل گستردگی رسانه ها، به گونه اختصار توضیحاتی ارایه می گردد

تبلیغات پخشی[6] : شامل تلویزیون، رادیو و ماهواره .

تبلیغات چاپی[7] : شامل روزنامه، مجله، کتاب و به گونه کلی نشریات .

تبلیغات پستی[8] : شامل تبلیغات مستقیم پستی، تبلیغات سفارش پستی و تبلیغات اینترنتی .

تبلیغات خیابانی[9] : شامل تابلوهای خیابانی، پوستر، تبلیغات روی بدنه و داخل وسایل نقلیه .

تبلیغات فروشگاهی[10] .

2-1-11-3- طبقه بندی بر مبنای عملکرد[11] :

راه دیگر طبقه بندی تبلیغات، بر مبنای اهداف کلی تبلیغ کننده می باشد به عنوان مثال بعضی از تبلیغات برای فروش یک محصول طراحی شده اند و بعضی دیگر چنین نیستند .

الف – تبلیغات محصول پیش روی تبلیغات مؤسسه ای :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تبلیغات محصول[12] : تبلیغاتی می باشد که برای فروش کالا و خدمات انجام می شود.

[1] Classification by Geographic Area

[2] National Advertising

[3] Regional Advertising

[4] Local Advertising

[5] Classification by Medium

[6] Broadcasting Advertising

[7] Print Advertising

[8] Mailing Advertising

[9] Outdoor Advertising

[10] Store Advertising

[11] Classification by Function

[12] Product Advertising

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اصلی

  • مطالعه تاثیر تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران.
  • مطالعه تاثیر تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران.

اهداف فرعی

  • شناسایی اندازه تاثیر شدت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران.
  • شناسایی اندازه تاثیر کیفیت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران.
  • شناسایی اندازه تاثیر شدت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران.
  • شناسایی اندازه تاثیر کیفیت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر تبلیغات تلویزیون بر واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه (مورد مطالعه  بیمه ایران)  با فرمت ورد