عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر فرایند مدیریت دانش بر تاثیر بانک رفاه کارگران

قسمتی از متن پایان نامه :

– عوامل مؤثر در طراحی استراتژی مدیریت دانش

از دیدگاه بعضی از اندیشمندان و محققان به مقصود طراحی و اجرای موفق استراتژی مدیریت دانش بایستی به عوامل متعددی توجه گردد که موارد زیر مانند مهم‌ترین آنها بشمار می‌آید:

انتظارات سازمان: استراتژیِ مدیریت دانش بایستی به آن چیز که که سازمان انتظار دارد به آن دست یابد، وصل باشد. در واقع بایستی انتظارت سازمان از مدیریت دانش و مزایای حاصل از آن، به درستی مشخص گردد. به بیانی دیگر بایستی هدف از طراحی و اجرای استراتژی مدیریت دانش به وضوح اظهار گردد.

پشتیبانی مدیریت رده بالا: طراحی و اجرای استراتژی مدیریت دانش در وهله اول مستلزم تعهد و طرفداری مدیریت عالی سازمان می باشد. زیرا که تا طرفداری و پشتیبانی مدیران رده بالا نباشد، نمی‌توان از موفقیت استراتژی‌ها اطمینان حاصل نمود.

ارتباطات: یکی از مهم‌ترین عواملی که عموماً کمتر هم مورد توجه قرار می‌گیرد، عامل ارتباطات می باشد. از نظر کارشناسان و مشاوران مدیریت، اکثر سازمان‌ها به علت فقدان ارتباطات صحیح در اجرای استراتژی‌ها ناموفق بوده‌اند. مدیریت دانش نیز از این قاعده مستثنی نیست.

خلاقیت: پیامدهای خلاقیت در کسب و کار به نوع همبستگی ایجاد شده بین مدیریت دانش و مهارت‌های پایداری در خلاقیت بستگی دارد. تأثیر خلاقیت در استراتژی‌های مدیریت دانش بی‌بدیل می باشد.

فرهنگ و کارکنان: ایجاد باور و اعتقاد به ویژه در میان کارکنان، نسبت به این که مدیریت دانش می‌تواند برای سازمان، مزیت‌های رقابتی ممتاز به وجودآورد مانند مواردی می باشد که بایستی مورد توجه قرار گیرد. در واقع ایجاد فرهنگ مزبور نسبت به مزایای مدیریت دانش می‌تواند یکی از موارد مؤثر در موفقیت استراتژی‌های مدیریت دانش محسوب گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اشتراک دانش: قابلیت اشتراک دانش و مشارکت، همان چیزی می باشد که سازمان‌ها در آن دچار مشکل‌اند. زیرا که کارکنان سازمان‌ها عموماً از تسهیم و به اشتراک‌گذاردن تجربیاتشان، اکراه دارند. دلیل احتمالی این امر نیز این می باشد که کارکنان ماهیتاً رقابت‌جو هستند، بر این اساس تمایل بیشتری به احتکار دانش دارند و از اشتراک دانش و تجربیات خود طفره می‌طریقه.

ایجاد انگیزه: یکی از مهمترین عوامل موفقیت‌آمیز در فرایند و استراتژی‌های مدیریت دانش، ایجاد انگیزه‌های صحیح برای کارکنان می باشد. ایجاد انگیزه در تسهیم و کاربرد دانش، تأثیر وافری دارد.

زمان: برای موفقیت در فرایند مدیریت دانش بایستی برای کارکنان، زمان و فرصت یادگیری لازم را ایجاد نمود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی:

شناسایی تأثیر  فرایند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران .

اهداف جزئی:

  • شناسایی تاثیر خلق دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران.
  • شناسایی تاثیر اشتراک دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران.
  • شناسایی تاثیر ذخیره دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران.
  • شناسایی تاثیر بهره‌برداری از دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران .
  • شناسایی تاثیر تحصیل دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :تاثیر فرایند مدیریت دانش بر تاثیر بانک رفاه کارگران  با فرمت ورد