عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر تبلیغات تلویزیون بر واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه (مورد مطالعه  بیمه ایران)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-1-     اصول تبلیغات

تبلیغات نیز مانند دیگر مباحث تابع اصولی می باشد. بعضی از مهمترین موارد که به عنوان یک اصل پذیرفته شده اند عبارتند از: (بلوریان تهرانی، 1376، ص 79)

 • اطلاعات و آگاهی های که نسبت به کالا یا خدمات بنگاه یا یک فرآیند داده می گردد بایستی صحیح، کامل و حاوی نکات مثبت و منفی آن باشد.
 • شعارها و پیام ها بایستی واقعی، عینی و قابل لمس باشند.
 • از اغراق و گزافه گویی بایستی پرهیز گردد.
 • مخاطب فریب داده نشود.
 • از صفات عالی برای توصیف کالا و خدمات بهره گیری نگردد.
 • پیام ها و شعار ها بدآموزی نداشته باشد.
 • شعار ها با ارزش های اخلاقی و فرهنگی و مقدسات ملی تضاد نداشته باشد.
 • کالا، خدمتت یا مؤسسه ی رقیب به بدی، فساد و عدم مرغوبیت متهم نگردد
 • کرامت والای انسانی حفظ گردد. (بلوریان تهرانی 2، 1376)

 

2-1-2-     طبقه بندی تبلیغات

تبلیغات را می توان از جهات مختلف طبقه بندی نمود که مهمترین آنها عبارتند از ؛ طبقه بندی بر مبنای بازار هدف، طبقه بندی بر مبنای منطقه جغرافیایی، طبقه بندی بر مبنای رسانه، طبقه بندی بر مبنای عملکرد . (کورتلند و آرنز[1]، 1986)

2-1-11-1- طبقه بندی بر مبنای بازار هدف[2] :

تبلیغات بر مبنای بازار هدف به گونه کلی به دو دسته تقسیم می گردد:

تبلیغات مصرف کننده[3] : تبلیغاتی می باشد که مخاطب آن مصرف کننده نهایی یا شخص می باشد. برای این نوع تبلیغات عموماَ از رسانه های جمعی بهره گیری می گردد و بدین دلیل دارای هزینه بسیار زیادی می باشد .

تبلیغات شرکتی[4] : تبلیغاتی می باشد که مخاطب آن مؤسسات تجاری می باشد و نه اشخاص . تبلیغات شرکتی به انواع زیر تقسیم می گردد :

تبلیغات صنعتی[5] : در این نوع تبلیغات کالاها و خدماتی معرفی می شوند که مؤسسات تولیدی دیگر برای تولید کالا یا توزیع نیاز دارند. در این نوع تبلیغات، هدف رسانیدن پیام به کسانی می باشد که کالاهای صنعتی را خریداری می کنند یا اینکه در تصمیم خرید، تأثیر دارند .

تبلیغات واسطه ای[6] : تبلیغاتی می باشد که مخاطب آن، عمده فروشان و واسطه ها و کانال های توزیع می باشد و نه مصرف کننده .

تبلیغات تخصصی[7] : تبلیغاتی می باشد که مخاطب آن افراد متخصص هستند مانند : دندانپزشکان، مهندسان، حسابداران، وکلا . تبلیغات تخصصی معمولاَ در مجله های تخصصی و یا به شیوه ارسال پستی بروشور و کاتالوگ انجام می گردد .

تبلیغات کشاورزی[8] : شیوه ای از تبلیغات می باشد که مخاطب آن کشاورزان و مؤسسات کشاورزی می باشد . این نوع تبلیغ بویژه در آمریکا متداول می باشد.

[1] Courtland &  Arens

[2] Classification by Target Audience

[3] Consumer Advertising

[4] Business Advertising

[5] Industrial Advertising

[6] Trade Advertising

[7] Professional Advertising

[8] Farm (or Agricultural) Advertising

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اصلی

 • مطالعه تاثیر تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران.
 • مطالعه تاثیر تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران.

اهداف فرعی

 • شناسایی اندازه تاثیر شدت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران.
 • شناسایی اندازه تاثیر کیفیت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران.
 • شناسایی اندازه تاثیر شدت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران.
 • شناسایی اندازه تاثیر کیفیت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر تبلیغات تلویزیون بر واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه (مورد مطالعه  بیمه ایران)  با فرمت ورد